Překladatelská soutěž Filozofické fakulty UP má své vítězky a vítěze

Na snímku Alžběta Malá z Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín, která získala první místo v překladu z francouzštiny.
Fotogalerie: Adéla Vymazalová
Čtvrtek 26. leden 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

S cílem podpořit zájem studentů středních škol o studium jazyků a také o překlad jako oborovou disciplínu se uskutečnil již sedmý ročník Překladatelské soutěže Filozofické fakulty UP. Fakultního kola se letos zúčastnilo 280 studentů z 68 škol. Nejlepší v překladech z angličtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny byly Lucie Vávrová, Alžběta Malá, Sára Gilíková a Alexandra Bratasyuk.

Příležitost vyzkoušet si, jaké je to být profesionálním překladatelem nejen komerčních, ale i uměleckých textů. Příležitost poznat vysokoškolské prostředí a okusit, co jim může studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého nabídnout. Příležitost přesvědčit se, že kvalitně odvedený překlad může přinést radost a obohacení potenciálnímu zákazníkovi i překladateli samému. To vše si mohli vyzkoušet středoškolští studenti v Překladatelské soutěži FF UP. Školního kola se zúčastnila zhruba tisícovka posluchačů gymnázií i odborných středních škol, do fakultního kola postoupili vždy dva nejlepší.

„Jsme rádi, že je o soutěž takový zájem. Za úspěch považujte už to, že jste se dostali do fakultního kola. Museli jste překonat sami sebe, když jste si sedli na dvě hodiny do učebny a překládali texty, které nejsou vůbec jednoduché, když jste hledali zajímavé, kreativní a hlavně funkční překladatelské řešení,“ řekl za organizátory soutěže těsně před vyhlášením výsledků Ondřej Molnár z katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP. Apeloval přitom i na ty nejtalentovanější, aby se i nadále učili. „Rozvíjejte svůj talent, nepolevujte ve svém úsilí, běžte si za tím, v čem jste dobří a co vás baví,“ dodal. 

Fakultního kola se celkem zúčastnilo 280 středoškoláků. I letos se překládalo z angličtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny, přičemž největší zastoupení měly tradičně překlady z angličtiny, někteří studenti soutěžili ve dvou jazycích. Za zajímavost stojí, že jedna taková studentka se umístila hned ve dvou kategoriích. Lucie Vávrová ze znojemského gymnázia totiž obsadila první příčku jak v překladu z angličtiny, tak v překladu ze španělštiny.

Studenti překládali dva texty v souhrnném rozsahu dvou normostran, jeden text publicistického nebo uměleckého stylu a jeden text odborného stylu. Náročnost překládaných textů byla vysoká. Jednotlivé překlady hodnotily vytvořené komise kateder anglistiky a amerikanistiky, romanistiky, germanistiky a slavistiky.

„Dobrých překladů bylo hodně. Abychom zajistili co největší objektivitu, každý překlad prošlo několik odborníků, kteří jej hodnotili na základě předem stanovených kritérií, v rámci kterých buď přičítali, nebo odečítali body,“ řekla za hodnoticí komisi překladů z angličtiny Hana Pavlisová z katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP.

Připomněla přitom, že úspěch překladu závisí nejen na znalosti cizího jazyka, ale i na tom, jak dobře posluchač ovládá češtinu. V soutěžních překladech se sledovala věcná a jazyková správnost, stylová přiměřenost vůči originálům, také kreativita studentů a jejich odvaha pustit se od struktur výchozího jazyka a překládat tak, aby čtenář nepoznal, že se jedná o překlad, hodnotila se i stylistická obratnost výsledných českých textů.

„Překlad je výborný ve chvíli, kdy čtenáře nenapadne, že se jedná o překlad. Překladatel se tak stává spoluautorem, pomáhá autorovi přenést myšlenku i ducha textu k cílovému čtenáři tak, jako kdyby byl psán právě pro něj. Dobrý překlad vzniká souhrou talentu a zkušenosti, takže je pochopitelné, že se ani výhercům naší soutěže nepodařilo vše zcela bezchybně. Ty nejlepší překlady ovšem svědčí o talentu, všeobecném rozhledu a citu pro jazyk, především však mateřský,“ dodala Hana Pavlisová.

Překladatelskou soutěž pořádá Filozofická fakulta UP každoročně od roku 2016. Do současné doby jí prošlo zhruba tři tisíce středoškoláků. Soutěž se koná ve dvou kolech a jejím neméně důležitým cílem je zvýšit mezi studenty středních škol povědomí o nabízených studijních oborech na FF UP.

Anglický jazyk – fakultního kola se zúčastnilo 115 studentů

1.místo: Lucie Vávrová, Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo

2.místo: Radim Slavíček, Základní škola a gymnázium město Konice

3.místo: Štěpán Bednář, Gymnázium Olomouc-Hejčín

 

Španělský jazyk – fakultního kola se zúčastnilo 33 studentů

1.místo: Lucie Vávrová, Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo

2.místo: Ondřej Soukup, Biskupské gymnázium Brno

3.místo: Lucie Ponížilová, Gymnázium a Jazyková škola Zlín

Čestné uznání: Martin Skýpala, Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

 

Francouzský jazyk – fakultního kola se zúčastnilo 40 studentů

1.místo: Alžběta Malá, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

2.místo: Jana Schneerová, Gymnázium Židlochovice

3.místo: Aneta Mikešková, Slovanské gymnázium Olomouc

Čestné uznání: Michaela Skálová, Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

 

Německý jazyk – fakultního kola se zúčastnilo 55 studentů

1.místo: Sára Gilíková, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

2.místo: Ronja Drahanská, Gymnázium Olomouc – Hejčín

3.místo: Milan Steklý, Gymnázium Olomouc – Hejčín

Čestné uznání:  Bergerl Lea Maria, Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

Čestné uznání : Zdeněk Ředina, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

 

Ruský jazyk – fakultního kola se zúčastnilo 37 studentů

1.místo: Alexandra Bratasyuk, Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

2.místo: Jiří Daněk, Gymnázium Kojetín

3.místo: Vojtěch Zámorský, Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Čestné uznání: Jana Hradilová, Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Čestné uznání: Radek Šipka, Gymnázium Uherské Hradiště

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)