Přes polovinu směsného odpadu z univerzity lze dále využít, ukázala fyzická analýza

Fotogalerie: Martin Višňa, INCIEN
Pátek 10. únor 2023, 9:00 – Text: Michal Zych

Více než 200 kg směsného komunálního odpadu z 8 fakult UP, CATRIN a rektorátu se objevilo koncem listopadu na nádvoří Zbrojnice. Díky Udržitelné univerzitě a zkušeným třídičům, jimž obsah univerzitních košů prošel pod rukama, se při jeho analýze ukázalo, že univerzita a její studenti a zaměstnanci mají v třídění velký prostor pro zlepšení. Správně by totiž 53 % ze zkoumaného vzorku mělo skončit v tříděném odpadu. Podrobné výsledky dle univerzitních součástí a druhů odpadu přináší výsledná zpráva, přímo na místě vzniklo také video.

Analýzu pro Univerzitu Palackého zajistila nezisková organizace Institut cirkulární ekonomiky, která obdobné rozbory zajišťuje pro obce, firmy, úřady či jiné školy. Vzorkaři z institutu spolu s univerzitními dobrovolníky manuálně roztřídili a zvážili celkem 210 kg směsného komunálního odpadu. Smyslem nebylo jen zjistit, jak si studenti a zaměstnanci v nakládání s odpadem vedou, ale také odhalit slabá místa a ukázat prostor pro zlepšení. Proto jsou k dispozici nejen výsledky pro celou univerzitu, ale i zvlášť pro jednotlivé fakulty, CATRIN a rektorát.

Z celouniverzitních výsledků vyplývá, že největší rezervy jsou v třídění biologicky rozložitelného odpadu, který tvořil 23,4 % vzorku. Většina z něj je přitom jednoduše kompostovatelná, většinou jde o zbytky ovoce a kávovou sedlinu. Dalšími významnými složkami, které je možné dále dobře využívat, byly papír (12,5 %) a plast (11,1 %). Při důsledném třídění papíru, plastu a biologického odpadu by se tedy snížilo množství komunálního odpadu téměř o 50 %.

V „černých“ koších a popelnicích má v ideálním případě končit jen dále nevyužitelný odpad. Za většinou z něj stojí na UP tzv. infekční/neinfekční odpad, jehož bylo ve vzorku přes 60 kg. Z převážné části jde o jednorázové papírové utěrky.

Podrobné a dle univerzitních součástí rozdělené výsledky jsou k dispozici ve výsledné zprávě. Její součástí je i fotodokumentace a návrh dalších kroků, jak systém třídění odpadů zlepšit. Co se v této oblasti bude dál dít, objasňuje koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková: „Již v loňském roce jsme na některých součástech řešili nedostatek košů na tříděný odpad a dokupovali je. Možná proto jsou například hodnoty na rektorátu poměrně pozitivní. V lednu jsme doplnili koše také na pedagogické fakultě, aktuálně vznikají plakátky s návodem, jak správně třídit.“

Řeší se také, jak využít velké množství biologického odpadu. „Na rektorát jsme jako novinku pořídili dva vermikompostéry a zkoušíme, jak bude fungovat zpracovávání bioodpadu pomocí kalifornských žížal. O vermikompostéry je ovšem potřeba se zodpovědně starat (odebírat vzniklý humus, vyhazovat nevhodně umístěné nebo plesnivé věci), proto nejsou zcela vhodné jako plošné řešení. Pokud by ale měla nějaká součást o vermikompostér zájem, rádi jim jej pořídíme. V letošním roce se budeme snažit postupovat podle výsledků analýzy a doplňovat vhodnou infrastrukturu tam, kde je nejvíce potřeba,“ dodala Huňková.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)