Přírodovědecká fakulta zvolila nový akademický senát

Foto: Jan Pokorný
Pátek 28. duben 2023, 15:00 – Text: Šárka Chovancová

Členy senátu Přírodovědecké fakulty UP na další tříleté období zvolili tento týden její akademičtí pracovníci a studenti. Svůj hlas některému z kandidátů ve středu a ve čtvrtek odevzdaly dvě třetiny akademiků. Možnost zvolit své zástupce do senátu využilo také zhruba devět procent studentů. V samosprávném zastupitelském orgánu fakulty v období od letošního 16. září do 16. září 2026 usedne 14 zvolených akademiků a sedm studentů.

Voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP se mohlo zúčastnit 368 voličů z řad akademiků. Odevzdáno bylo 241 hlasovacích lístků, jeden z nich nebyl platný. Z 3869 studentů jich přišlo k volební urně 347 a jeden odevzdaný hlas byl neplatný. Volební komise na závěr dvoudenních voleb konstatovala, že hlasování proběhlo v souladu s volebním a jednacím řádem akademického senátu a není důvod pro jeho opakování.

V průběhu voleb nebyly vzneseny žádné stížnosti. Komise obdržela pouze dva drobné podněty. Týkaly se vedení kampaně formou e-mailů, avšak nikoli s využitím hromadného e-mailového seznamu. Poukázáno bylo také na pokládání otázek kandidátům těsně před termínem voleb. Komise v tom však neshledala narušení průběhu volební kampaně ani samotných voleb. Více o volbách do AS PřF UP zde.

Akademičtí pracovníci zvolení podle oborů:

Matematika a informatika
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Fyzika
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.

Chemie
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

Biologie a ekologie
doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D., MBA
doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Vědy o Zemi
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Zvoleni podle počtu hlasů
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Studenti zvolení podle oborů:

Matematika a informatika
Bc. Daniel Čampiš

Fyzika
Bc. Alžběta Andrýsková

Chemie
Bc. Jan Stehlík

Biologie a ekologie
Mgr. Ludmila Včelařová

Vědy o Zemi
Mgr. René Jirmus

Zvoleni podle počtu hlasů
Bc. Daniel Staník
Bc. Gabriela Pačková

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)