Profesor Enoki: Grafen je multifunkční materiál s řadou aplikací

Profesor Toshiaki Enoki z Tokyo Institute of Technology.
Foto: Martina Šaradínová
úterý 18. říjen 2016, 11:00 – Text: Martina Šaradínová

Světově uznávaný odborník na magnetismus grafenu a uhlíkových struktur Toshiaki Enoki z Tokyo Institute of Technology byl v pondělí dalším hostem přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series, který na přírodovědecké fakultě pořádá Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).  Vlastnosti grafenových struktur přiblížil posluchačům jak z pohledu fyziky, tak chemie.

Grafen je považován za materiál budoucnosti, díky svým unikátním vlastnostem slibuje široké využití například nejen v elektronice a nanotechnologiích. Velkou pozornost grafenu a zejména jeho magnetickým vlastnostem věnují i vědci v RCPTM. „Znám aktivity RCPTM i české vědy v oblasti grafenu. To je jeden z důvodů, proč jsem přijal pozvání přednášet v Olomouci. Zejména v oblasti magnetismu grafenu jsou mezi námi příbuzné interakce a očekávám, že je prohloubíme,“ uvedl Enoki, který má vzdělání ve fyzice a chemii. Právě propojení těchto dvou oborů je podle něj nutné například pro pochopení a řízení elektronických a magnetických vlastností grafenových struktur.

Grafen je multifunkční materiál

U grafenu profesor Enoki oceňuje zejména jeho multifunkčnost. „Nemůžu zmínit jen jednu oblast, v níž vnímám potenciál grafenu. Jeho vlastnosti jsou totiž úžasné v mnoha ohledech, ať už je to jeho vodivost, optické vlastnosti či magnetismus. Grafen považuji za multifunkční materiál aplikovatelný v různých oblastech,“ objasnil profesor Enoki, který studuje grafen prostorově omezený také v laterárních dimenzích. Nahlíží tak na něj nejen jako na jedinou vrstvu atomů uhlíku, ale jako na nanočástici. To mu umožňuje sledovat ještě detailněji jeho chování zejména na hranách. „Největší prostor spatřuji v molekulárních zařízeních, v nichž grafen bude plnit roli jakési molekuly, kterou můžeme snáze kontrolovat. Velký význam to může hrát například ve spintronice,“ naznačil profesor Enoki.

Stál u zrodu nového oboru

Podle ředitele RCPTM Radka Zbořila, který přednáškový cyklus zaštiťuje, patří profesor Enoki k pionýrům v oblasti magnetismu grafenu a uhlíkových nanostruktur včetně teoretického popisu magnetických vlastností nekovových systémů. „Málokdy se podaří, že se na Univerzitě Palackého představuje někdo, kdo stál u zrodu nového vědního oboru. Profesor Enoki byl u počátků nanomateriálové chemie dvoudimenzionálních materiálů mnoho let před objevením grafenu. Už v roce 2001 velmi dobře s kolegy předpověděli elektronické, magnetické i optické vlastnosti budoucího nobelovského materiálu. Velmi oceňuji jeho multidisciplinární vhled do problematiky a rovněž skutečnost, že profesor Enoki spolupracuje se špičkovými experimentátory, kteří jsou schopni detailně studovat elektronické a strukturní vlastnosti grafenu pomocí skenovací tunelové mikroskopie,“ uvedl Zbořil.

Profesor Enoki má ve svém oboru mezinárodní renomé, publikoval přes 400 odborných publikací, sedm knih, dále je autorem 100 přehledových článků a kapitol v knihách. Jeho práce se dočkaly téměř 10 tisíc citací. Záznam jeho olomoucké přednášky bude dostupný zde.

Toshiaki Enoki byl už dvanáctým hostem cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series, jehož smyslem je představovat na české půdě špičkové světové vědce z oblasti chemie a materiálového výzkumu.  V minulém akademickém roce v rámci série v Olomouci přednášeli chemik Peter Sadler z University of Warwick ve Velké Británii, fyzikální chemik Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a světově uznávaný odborník na aplikace nových polymerů v analytické chemii František Švec z Kalifornské univerzity v Berkeley.