Profesor Milan Adamus získal nejvýznamnější anesteziologické ocenění

Milan Adamus obdržel Medaili Františka Celestýna Opitze za celoživotní zásluhy o anesteziologii.
Foto: Archiv MA a Velena Mazochová
čtvrtek 29. listopad 2018, 12:00 – Text: Velena Mazochová

Laureátem Ceny České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny za rok 2018 (ČSARIM) se stal Milan Adamus. Emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL převzal Medaili Františka Celestýna Opitze za celoživotní zásluhy a významný přínos k rozvoji oboru. 

Nejvyšší ocenění, které mohou získat anesteziologové v rámci České republiky, uděluje odborná společnost od roku 2007. Získávají ji přední čeští lékaři, kteří ve svém profesním životě vykonali záslužnou odbornou i organizační práci. „Ceny si velmi vážím. Je to dobrý pocit, když člověk zjistí, že jeho práce má smysl, přináší užitek pacientům a je odbornou komunitou oceněna,“ uvedl Milan Adamus, který Medaili Františka Celestýna Opitze převzal z rukou Karla Cvachovce, předsedy ČSARIM, v úvodu jejího letošního XXV. kongresu. 

Mezi hlavní oblasti odborného zájmu Milana Adamuse patří problematika svalové relaxace a jejího monitorování, využití statistických metod a metodologie výzkumné práce v anesteziologii. V  České republice se rovněž významně zasadil o využívání digitálních technologií při poskytování anesteziologické péče. Ve spolupráci s olomouckou katedrou informatiky se podílel na vývoji systému pro automatické dávkování svalových relaxancií během celkové anestezie, který řídí fuzzy logika, a úspěšně jej využíval při dlouhotrvajících neurochirurgických operacích.  

„Svalová relaxancia, která jsou vedle analgetik a celkových anestetik součástí moderní doplňované anestezie, usnadňují lékařům zajistit dýchací cesty nemocného, umožňují řízeně s pacientem dýchat a zlepšují operační podmínky. Postup, který jsme pro měření svalové relaxace vyvinuli, přispívá k bezpečnosti a komfortu anesteziologie,“ vysvětlil Milan Adamus.

Emeritní přednosta olomoucké Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny je autorem nebo spoluautorem více než 110 odborných článků v recenzovaných časopisech, z toho 36 v časopisech s impakt faktorem a přes 140 přednášek a posterů na odborných fórech v ČR i v zahraničí. Je řešitelem nebo spoluřešitelem pěti grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. Působí ve výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) a po dvě funkční období byl českým zástupcem v Council of European Society of Anaesthesiology. Je členem oborových rad doktorského studijního programu na lékařských fakultách v Olomouci a v Ostravě a do letošního roku byl garantem specializačního vzdělávání v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína na LF UP. Působí jako vedoucí redaktor časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína. Řada jeho prací je prioritně citována ve světové literatuře.

Nejvýznamnější ocenění udělované ČSARIM nese jméno člena Řádu milosrdných bratří Františka Celestýna Opitze, považovaného za zakladatele evropské anesteziologie, který v roce 1847 provedl jako první v Čechách operaci v narkóze.

Zpět