Prohlášení České konference rektorů ke strategii očkování a k pokračování protiepidemických opatření na vysokých školách

Jednání rektorů o očkování.
Foto: Archiv ČKR
Středa 13. leden 2021, 8:40 – Text: (čkr)

Česká konference rektorů s obavami sleduje vývoj epidemie v ČR. Vysoké školy se na jednu stranu osvědčily jako strategická infrastruktura této země při boji s epidemií, avšak kontaktní výuka na nich byla pokaždé omezena jako první a při rozvolňování protiepidemických opatření stály vysoké školy vždy až poslední v řadě.

Aktualizace 15. 1. 2021: Akademičtí pracovníci VŠ byli v aktualizovaném metodickém pokynu MZČR k očkování proti covidu-19 zařazeni do prioritní skupiny 1.B, viz materiály na této stránce, resp. dodatek pokynu č. 3 Prioritizace cílových skupin zde.

Dva semestry se ve většině oblastí vzdělávání dala distanční výuka uplatňovat bez vážnějších dopadů na kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Obáváme se však, že při pokračování této formy výuky další semestr či dva by již dopady byly velmi vážné a v některých případech nenapravitelné, především pak ve studijních programech, které z podstaty věci předpokládají vysokou míru kontaktní výuky.

Nadějí pro návrat k normálnímu životu společnosti i k normální výuce na vysokých školách je očkování, které se právě v naší zemi rozbíhá. Je správné, že vláda definovala nejvíce ohrožené skupiny občanů této země, které mají dostat vakcínu přednostně. Jako věcně korektní hodnotíme i rámcová kritéria použitá pro takové vymezení. Logicky jsou mezi tyto ohrožené skupiny zařazeni i pedagogové různých typů škol. Ne však všech typů škol. Ve výčtu překvapivě chybějí učitelé vysokých škol, kteří tak nebudou narozdíl od ostatních učitelů upřednostněni při vakcinaci.

Znamená to, že vláda nepovažuje co nejrychlejší znovuotevření obvyklého vysokoškolského vzdělávání za prioritu? Jako zástupci vysokých škol si velmi dobře uvědomujeme vážnost současné situace a nehodláme vysoké školy zbrkle nebo nekontrolovaně otevírat. Již od léta máme definované systémy přísných opatření, které reagují na různé stupně ohrožení. Uvědomujeme si velmi silně naši odpovědnost za životy a zdraví našich studentů a zaměstnanců. Na druhou stranu však neseme i odpovědnost za kvalitu vzdělávání na našich institucích a za kvalitu absolventů, kteří budou zajišťovat konkurenceschopnost ČR v budoucím nelehkém období.

Žádáme proto Vládu ČR, aby zvážila především následující dva kroky:

1. V zájmu co nejrychlejšího znovuotevření kontaktní výuky na vysokých školách zařadit pedagogy vysokých škol mezi epidemií ohrožené skupiny, a tedy profese preferované při vakcinaci na úrovni učitelů ostatních typů a úrovní škol.

2. V průběhu letního semestru akademického roku 2020/2021 ponechat všem vysokým školám výjimky pro přímou výuku vybraných předmětů či studijních programů v rozsahu, jak již byly definovány na počátku druhé vlny epidemie formou nařízení krajských hygienických stanic (např. Nařízení č. 12/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy). Jsme si jisti, že pod přísným dohledem vedení vysokých škol a fakult nepřinese přímá výuka některých vybraných předmětů v malých skupinách studentů žádné komplikace.

V Praze dne 6. ledna 2021

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

předseda

Česká konference rektorů (ČKR), založená 28. ledna 1993, je sdružení rektorů všech veřejných (26), všech státních (2) a některých soukromých (18) vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)