Prohlášení děkana PřF ke vzniku nového vysokoškolského ústavu

Přírodovědecká fakulta.
Ilustrační foto: Gabriela Knýblová
Středa 26. září 2018, 15:04

Vedení Přírodovědecké fakulty UP se důrazně ohrazuje proti způsobu, jakým je prezentován v Žurnále Online vznik nového vysokoškolského ústavu Czech Institute of Science and Technology. Přestože ústav má vzniknout na bázi vědecko-výzkumných center, z nichž dvě jsou organizačními jednotkami PřF UP, o podmínkách zřízení ústavu s vedením naší fakulty dosud nikdo nejednal. V uplynulé dekádě PřF UP investovala do vzniku a chodu těchto center více než 3,5 mld. Kč. Vyvedení aktivit, zaměstnanců, majetku a grantů těchto center z fakulty může způsobit výrazné problémy fakulty po stránce ekonomické, z hlediska zajištění výuky i plnění závazků v řešených projektech.

Chci Vás ujistit, že vedení fakulty vynaloží maximální úsilí k odvrácení či alespoň zmírnění negativních dopadů souvisejících s touto změnou na naši fakultu.

Martin Kubala, děkan

Replika na reakci pana děkana PřF Doc. Martina Kubaly

Článek o ideji nového vědeckého centra (Czech Institut od Science and Technology) v Žurnále Online z 25. září 2018 byl iniciován prorektorem pro vnější vztahy a zpracován Oddělením komunikace z jednoduchého důvodu: Aby odstartoval diskuzi nad záměrem a věcně k dané věci referoval. Článek obsahově ani formálně nedefinuje hotové řešení, jak je v reakci pana děkana naznačeno, ale je naopak dokladem snahy o záměru informovat celou akademickou obec. Ta bude, jak je ostatně v článku zmíněno, na otevřených fórech i prostřednictvím Akademického senátu UP podrobněji a hlouběji obeznámena s myšlenkou centra a bude o jeho budoucnosti prostřednictvím AS UP rovněž rozhodovat. I tento fakt je v textu jasně deklarován.

V otevřené komunikaci a široké diskuzi záměru hodlá vedení UP pokračovat i v následujícím období, kdy je připraveno mimo jiné věcně korigovat některá zavádějící tvrzení z reakce pana děkana Kubaly.

Petr Bilík, prorektor UP pro vnější vztahy

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)