Prohlášení rektora a děkanů k pandemii covidu-19

Repro: Žurnál UP
Pondělí 12. duben 2021, 19:23

Roční pandemie nemoci covid-19 doléhá na všechny aspekty života v České republice. Studenti vysokých škol jsou jednou z nejpostiženějších skupin obyvatel čelících nejistotě, stresu a výpadkům příjmů. Distanční vzdělávání činí výuku mnoha oborů krajně nesnadnou, v řadě případů dokonce zcela nemožnou. Studenti zdravotnických oborů, u nichž byla prezenční výuka formálně povolena, navíc pomáhali a stále pomáhají zvládat krizi ve zdravotnických zařízeních.

Jsme velmi znepokojeni zprávami o narůstajících psychických obtížích studentů, o ekonomických problémech, v nichž se spolu se svými rodinami ocitají, a o ztrátě jejich motivace pokračovat v započaté cestě za vysokoškolským vzděláním. Nejhorším scénářem by pak bylo, kdyby tito talentovaní lidé zcela zanechali studia.

Vedení univerzity musí být v době krize schopné nejen hledat řešení, ale také tišit obavy, pomáhat a povzbuzovat. A stejně tak, jako univerzita obstála v pomoci navenek během nejtěžších chvil epidemie, musí nyní svou pomoc napřít i dovnitř. Jsme si vědomi, že po téměř třech semestrech nestandardního režimu výuky nelze její výsledek hodnotit přísnými kritérii z dob normálního chodu univerzity. Apelujeme proto na všechny zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci, aby byli ve vztahu k potřebám studentů maximálně vstřícní a chápaví.

Chceme všechny studenty i zaměstnance univerzity ubezpečit, že její vedení dělá vše pro to, aby další akademický rok mohl pokračovat v plnohodnotném režimu. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom mohli s nadějí a entuziasmem dohnat vše, co jsme během pandemie vykonat nemohli a nesměli. Právě nyní proto musíme nechat silně zaznít význam slov Alma mater. Matka univerzita pečující a podporující.

Milí studenti, přejeme vám všem nadějeplné jaro, jsme tu s vámi a pro vás a těšíme se na společný a inspirativní akademický rok 2021/2022!

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor UP
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan PřF UP

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., děkan PF UP

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka PdF UP

Mgr. Michal Šafář, Ph.D., děkan FTK UP

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc., děkan FF UP

prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., děkan CMTF UP

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., děkan FZV UP

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)