Prohlášení vedení UP

pondělí 13. květen 2019, 19:55
  1. Rektor UP se všemi prorektory a děkani všech osmi fakult UP (dále jen Vedení UP) vyjadřují podporu vědeckým centrům na PřF a jsou všichni odhodláni udělat nezbytné kroky pro jejich stabilizaci.
  2. Vedení UP se distancuje od všech dehonestujících vyjádření, obvinění a nařčení vůči kolegům a komerčním subjektům a zdůrazňuje presumpci neviny až do konečného vyřešení jak projednávaných, tak případných příštích kauz.
  3. Vedení UP se zavazuje usilovat o korektní a kolegiální informování akademické obce i širší veřejnosti prostřednictvím informačních kanálů UP a usilovat o potlačení negativních a univerzitu poškozujících mediálních projevů.

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Pror. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
Doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A. Ph.D.
Prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
Doc. Mgr. Martin Kubala, Ph.D.
Prof. PeadDr. Libuše Ludíková, CSc.
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA