Projekt LIFEdu se loučil závěrečnou mezinárodní konferencí

Foto: Katedra geografie PřF UP
Pátek 2. září 2022, 13:00 – Text: Šárka Chovancová, Petr Šimáček

Závěrečnou mezinárodní konferencí vyústil tříletý projekt s názvem Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu), který byl zaměřený na podporu a rozvoj interdisciplinární terénní výuky a způsoby její implementace do vzdělávacího procesu na všech úrovních školského systému. Do projektu koordinovaného týmem z katedry geografie přírodovědecké fakulty byly zapojeny také partnerské univerzity ze slovinského Mariboru a ze srbského Nového Sadu.

„Výuka přímo v terénu je silnou a osvědčenou výukovou strategií především ve státech na západ od nás a neodmyslitelně patří k výuce většiny přírodovědných předmětů. Záměrem projektového týmu proto bylo poukázat na benefity i výzvy spojené s výukou realizovanou přímo v terénu a tím napomoci k většímu rozšíření a využívání terénní výuky,“ řekl Jan Hercik z olomoucké katedry geografie.

V průběhu realizace projektu bylo uspořádáno devět mezinárodních workshopů zaměřených na různé cílové skupiny, převážně však na vysokoškolské studenty učitelských studijních programů a stávající učitele ze základních, středních a vysokých škol. „Kromě workshopů byly v rámci projektu vytvořeny materiály, které by měly napomáhat snazší implementaci terénních aktivit do výuky. Celý projekt vyústil mezinárodní konferencí, na které vystoupili odborníci nejen ze zapojených zemí, ale velmi zajímavý příspěvek přednesli např. kolegové z Izraele. Díky aktivitám projektu prošly nižší stovky žáků základních a středních škol kurzy terénní výuky, a to pod vedením studentů a učitelů, kteří absolvovali naše workshopy,“ uvedl Petr Šimáček, koordinátor projektu.

Projekt LIFEdu byl úzce svázán s aktivitami spojenými s Centrem pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ (CIV) při katedře geografie PřF UP. „Každoročně realizujeme nejen geografická, ale i mnohem šířeji pojatá terénní cvičení, a to jak v okolí Olomouce, tak i na vzdálenějších místech. Za dvanáct let, co se těmto aktivitám intenzivněji věnujeme, se našich kurzů zúčastnilo téměř 4 tisíce žáků,“ dodal Hercik. Některé školy se dokonce staly pravidelnými odběrateli terénních kurzů. Patří mezi ně např. Klvaňovo gymnázium v Kyjově, jehož žáci a pedagogové každoročně přijíždějí do Olomouce.

„Kurzy terénní výuky na přírodovědecké fakultě v Olomouci se už pro nás staly jakousi každoroční tradicí. Jejich náplň je zábavná, a přitom se žáci naučí některé nové znalosti a dovednosti, aniž by si uvědomovali, že se vlastně učí,“ řekl Jiří Hasil, zástupce ředitelky kyjovského gymnázia, které je současně fakultní školou přírodovědecké fakulty.

Projekt LIFEdu (Learning through Interdisciplinary Field Education) získala katedra geografie v rámci programu Erasmus+ Strategická partnerství v roce 2019. Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií z prostředků programu Erasmus+ číslo 2019-1-CZ01-KA203-061379.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)