Promoce

Foto: Eva Hrudníková
Čtvrtek 7. říjen 2021, 14:57 – Text: (eha)

Univerzita Palackého má nové doktory a docenty. Promocí v aule pedagogické fakulty slavnostně zakončilo studium devětapadesát absolventů doktorských studií ze sedmi fakult. Současně si jednadvacet nových docentů převzalo z rukou prorektora Zdeňka Hradila jmenovací dekrety. Foto: Eva Hrudníková

Zpět