Prorektor Miroslav Mašláň obdržel medaili Za zásluhy o rozvoj UP

Miroslavu Mašláňovi blahopřál rektor Jaroslav Miller.
Foto: Velena Mazochová
Středa 10. květen 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

K významnému životnímu jubileu pogratuloval Jaroslav Miller svému předchůdci ve funkci rektora a současnému prorektorovi pro transfer technologií Miroslavu Mašláňovi. Jako výraz ocenění jeho dlouholeté práce ve prospěch Univerzity Palackého mu předal stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj UP.

„Za sebe i za kolegy a kolegyně chci popřát vše nejlepší, hlavně zdraví. Jsme rádi, že jsi tady s námi,“ uvedl Jaroslav Miller, který oslavenci předal také diplom a univerzitní víno. „To abys medaili mohl dobře zapít,“ dodal rektor s úsměvem.

Miroslav Mašláň  je spojený s olomouckou univerzitou od roku 1987, kdy nastoupil na pozici odborného asistenta na katedře experimentální fyziky přírodovědecké fakulty. Na Univerzitě Palackého také získal docenturu a profesuru v oboru aplikované fyziky. Zkušenosti z organizace vědeckých a pedagogických aktivit uplatnil ve funkci proděkana přírodovědecké fakulty v letech 1997–2000 a v následujícím období také jako prorektor pro vědeckou a badatelskou činnost.  V období 2010–2014 stál v čele Univerzity Palackého jako její rektor. V současné době vede úsek prorektora pro transfer technologií.

„Svůj profesní život jsem spojil s Univerzitou Palackého, která se pro mne stala jakýmsi ´kategorickým imperativem´.  Ocenění si proto nesmírně vážím a doufám, že jsem univerzitě alespoň částečně pomohl na její cestě ke vzestupu v celostátním nebo i v evropském měřítku,“ uvedl Miroslav Mašláň. V dalších letech by se rád více věnoval zejména studentům. „Ve vědě a výzkumu univerzita poskočila úžasným způsobem, na to ale musí navazovat další skok v oblasti výuky, kde máme podle mne velké rezervy. Vzpomínám na staré profesory, kteří zde kdysi působili a jejichž přednášky byly vždy koncertem. K tomu bychom se podle mého názoru měli propracovat, protože, výuka se dostala tak trochu na druhé místo. Pokud ale chceme nadějný trend výzkumu udržet, musíme sem získat ty nejlepší studenty a vzdělávací činnost zlepšit,“ zdůraznil Mašláň.

Ve své vědecké práci se zaměřuje na fyziku nanomateriálů a nanotechnologie, konkrétně Mössbauerovu spektroskopii a její aplikace v mineralogii a chemii. Věnuje se také metodice mössbauerovských měření, konstrukcí spektrometrů a detektorů a automatizaci fyzikálních měření a převodníkům fyzikálních veličin na elektrické. Vyučuje předměty Atomová a jaderná fyzika, Atomové a jaderné analytické metody, Mössbauerova spektroskopie, Dozimetrie a legislativa pracovišť s ionizujícím zářením.

V loňském roce se stal prvním držitelem titulu „Osobnost projektu Vizionáři 2016“, který mu udělilo sdružení CzechInno za výjimečný přínos pro rozvoj inovací a transferu technologií v České republice.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)