První Komárkovu jazykovědnou Olomouc věnují bohemisté Oldřichu Uličnému

Sympozium Komárkova jazykovědná Olomouc se uskuteční na tř. Svobody 26.
Ilustrační foto: Milada Hronová
neděle 16. říjen 2016, 7:28 – Text: Milada Hronová

Zájemci o češtinu, kulturní dějiny a současnost Moravy a Slezska míří na univerzitu na sympozium Komárkova jazykovědná Olomouc. Budou se věnovat jazykové situaci češtiny na Moravě a ve Slezsku.  

Katedra bohemistiky filozofické fakulty připravila první sympozium na počest Miroslava Komárka, jednoho z nejvýznamnějších lingvistů. Pozvala na něj odborníky, kteří pracují v sociolingvistice nebo dialektologii, Komárkovy žáky i kolegy. Profesor Miroslav Komárek spojil svůj vědecký i pedagogický život s Univerzitou Palackého, kde vychoval několik generací filologů. Je autorem a editorem řady významných bohemistických publikací.

„První ročník sympozia jsme se rozhodli věnovat emeritnímu profesorovi Oldřichu Uličnému, a to při příležitosti jeho životního jubilea,“ řekl Ondřej Bláha z katedry bohemistiky. Sám bude na sympoziu hovořit o historických kontaktech českojazyčných a německojazyčných Moravanů, a to v přednášce s názvem Vývoj jazykové situace na Moravě ve světle demografických dat.

„Až do 40. let 20. století bylo specifikem Moravy a Slezska rovnoměrnější rozmístění německojazyčného obyvatelstva. Na rozdíl od Čech nebyli Němci na Moravě soustředění zdaleka jen v pohraničních územích, ale s místními česky mluvícími Moravany se daleko více mísili, zejména ve městech, ale také na venkově hluboko ve vnitrozemí, “ uvedl bohemista Ondřej Bláha.

Program sympozia tvoří dvanáct zhruba patnáctiminutových přednášek. O zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku promluví Pavlína Kuldanová z katedry českého jazyka Ostravské univerzity, s případovou studií o syntaxi moravských a slezských nářečí vystoupí Jindřiška Svobodová z katedry bohemistiky Univerzity Palackého. Během dne bude o míšení a mizení nářečí přednášet i emeritní profesor Univerzity Palackého Oldřich Uličný. Sympozium se uskuteční 20. října.