Publikace Karel z Lichtensteinu-Castelcorna je nejlepší knihou roku v soutěži Gloria Musaealis

Nejvyšší ocenění v národní soutěži Gloria Musaealis získala dvousvazková monografie Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695). Foto: MUO
Čtvrtek 8. říjen 2020, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Nejvyšší ocenění v prestižní národní soutěži Gloria Musaealis získalo Muzeum umění Olomouc. Obdrželo jej v kategorii Muzejní publikace roku za dvousvazkové dílo Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695). Dvojjazyčná monografie přibližuje život a dílo olomouckého biskupa a otce moravského baroka a na jejím vzniku se podíleli odborníci z Muzea umění, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity.

„Jsem dojat, že jsem mohl převzít tuto cenu, a také z toho, že jsem mohl čtyři roky na tomto projektu pracovat. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří do něj byli zapojeni,“ uvedl při přebírání ceny ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal, který reprezentoval všechna tři pracoviště, jež za přípravou publikace stojí.

Publikace má dva díly, které editovali Ondřej Jakubec a Rostislav Švácha z Univerzity Palackého. „První svazek editovaný Ondřejem Jakubcem z FF UP popisuje život a dílo biskupa i jeho blízkých spolupracovníků. Druhý, jehož přípravu řídil Rostislav Švácha z FF UP, Martina Potůčková z MUO a Jiří Kroupa z FF MU, se zaměřil na příběhy objektů, na jejichž vzniku se biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna přímo či nepřímo podílel. Staly se tak jakýmsi jeho pomníkem, věčnou připomínkou. Doufám, že naše publikace bude také takovým pomníkem této významné osobnosti,“ dodal Ondřej Zatloukal.

Z ocenění knih má velkou radost také Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění FF UP. „Řada z nás věnovala jejich přípravě několik let krásné a intenzivní vědecké práce. Jsme rádi, že se nám i v dnešní době stále daří napříč institucemi s kolegy z Muzea umění a Masarykovy univerzity realizovat takto náročné vědecké a publikační projekty,“ řekla. Do projektu byly za Univerzitu Palackého zapojeni právě odborní pracovníci z katedry dějin umění a také z katedry historie, díl práce odvedl i církevní historik Tomáš Parma z CMTF UP.   

Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků při tvorbě výstav a výstavních katalogů, prezentování muzejních sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit kulturního dědictví. O knize jsme psali více ZDE.

Zpět