Ráda bych inspirovala další studenty, říká první laureátka Stipendia Petra Zoubka

Kateřině Dračkové (druhá zleva) k získání stipendia gratulovali děkan, proděkan pro studijní záležitosti a rodiče Petra Zoubka. Foto: PF UP, archiv KD
Pondělí 8. březen 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

První laureátkou Stipendia Petra Zoubka určeného na podporu mimořádně aktivních a nadaných studentů právnické fakulty se stala Kateřina Dračková. Studentku 3. ročníku programu Právo a právní věda podpořily fakulta a Nadační fond Petra Zoubka částkou 20 000 korun. Fakulta chce mimořádné stipendium udělovat v každém akademickém roce jednomu studentovi.

Stipendium nese jméno po výjimečném posluchači olomoucké právnické fakulty, který těsně před dokončením studia v březnu 2019 podlehl vážné nemoci. Rodina a přátelé Petra Zoubka krátce na to založili nadační fond. „Nechtěli jsme se s tíhou osudu jen tak smířit, to ostatně ani nejde, chtěli jsme nějakým způsobem pokračovat v synově vizích a jeho přístupu k životu. Nadační fond má dva cíle, podporovat hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě a podporovat výjimečné studenty olomoucké právnické fakulty. Za spolupráci s fakultou jsme vděční,“ uvedla Renáta Zoubková, matka Petra a členka správní rady nadačního fondu.

Také fakulta pečlivě zvažovala, jak studenta Petra Zoubka dál připomínat. „Chtěli jsme, aby stipendium bylo oslavou toho, jaký Petr byl. Výborný student s mnoha zájmy a velmi oblíbený. Naše myšlenka se krásně potkala s tím, jak to vnímají Petrovi rodiče a jeho blízcí. Sešli jsme se zástupci fondu a dali jsme dohromady soubor podmínek pro udělení stipendia. Výsledkem našeho snažení je první laureátka,“ vysvětlil Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy. O přiznání stipendia rozhodovala tříčlenná komise složená ze dvou zástupců fakulty a jednoho zástupce nadačního fondu.

Mezi prvními, kdo oceněné Kateřině Dračkové gratuloval, byl děkan Václav Stehlík. „Jsem velmi rád, že se nám povedlo stipendium zavést. Přiznám se, že jsem měl obavu, zda najdeme studenty, kteří náročná kritéria splní. Vy ale požadavky naplňujete vrchovatě. Mám z toho velkou radost. Přeji vám, ať se vám v životě daří, ať vytrváte svým ideálům,“ popřál studentce Václav Stehlík.

Kateřina Dračková přiznává, že přestože Petra neznala osobně, jeho příběh ji oslovil a stal se pro ni velkou inspirací. „To byl pro mě asi hlavní impulz k podání žádosti o stipendium. Je pro mě ctí, že mohu být jeho první laureátkou,“ řekla dvaadvacetiletá studentka.

Pro přiznání stipendia je podle fakultní vnitřní normy potřeba splnit pět podmínek – vážený studijní průměr do 1,8 za celé dosavadní studium na fakultě, alespoň jeden úspěšně dokončený semestr ve Studentské právní poradně nebo jiné klientské právní klinice vyučované na fakultě, absolvování odborné praxe. Student musí také být aktivní sportovec a musí se zapojovat do dobročinných společensky přínosných aktivit. „Sport je pro mě relaxací. Zvlášť teď v době pandemie mi pomáhá udržet se v psychické a fyzické rovnováze. Jezdím na kole, běhám, chodím do hor, cvičím jógu. Dobrovolnická činnost je zase jakousi mou vnitřní potřebou, je to součást mého života, která mi dává smysl. Někdy je to náročné, ale když člověk chce a baví ho to, dá se to všechno skloubit i se studium práv,“ uvedla Kateřina Dračková.

Dobrovolnické činnosti se Kateřina věnuje od nástupu na vysokou školu. Začínala v Oblastní charitě Brno, kde se zapojuje do aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V minulém roce si přidala ještě práci pro olomouckou poradnu Bílého kruhu bezpečí, v ní působí na pozici asistentky na přijmu klientů a současně se připravuje na práci právní poradkyně pro oběti trestného činu. „Kateřina se aktivně podílí na chodu poradny, zajímá se o aktivity nad rámec povinností dobrovolnice. Je nedílnou součástí našeho týmu,“ pochválila Kateřinu Petra Klevetová z Bílého kruhu bezpečí.

Oceněná studentka by svým úspěchem ráda motivovala další studenty. „Nebuďte lhostejní ke svému okolí a zapojte se do dobročinných aktivit. Stipendium je nadstavba, na kterou se pak můžete pokusit dosáhnout.“

Mimořádné stipendium není jedinou společnou aktivitou právnické fakulty a Nadačního fondu Petra Zoubka. Z transparentního účtu fondu je patrné, že jeho činnost podporují individuálními příspěvky zaměstnanci a studenti fakulty. V prosince 2019 pak na účet fondu zamířilo přes 55 tisíc korun, které zaměstnanci a studenti věnovali v rámci fakultní aukce zážitků. Jméno Petra Zoubka nese také turnaj v plážovém volejbale, kterého se pravidelně účastní tým olomoucké právnické fakulty.

Zpět