Rada pro komercializaci UP ocenila řešitele projektů Proof-of-Concept

Certifikáty obdrželi (zleva) Petr Novák, Lucie Plíhalová a Jiří Pechoušek.
Foto: Dana Jurková
středa 28. červen 2017, 8:00 – Text: (red)

Tři univerzitní vědecké týmy získaly certifikáty o úspěšném ukončení projektů Proof-of-Concept. Ocenění jim udělila Rada pro komercializaci Univerzity Palackého na svém červnovém zasedání.

Lucie Plíhalová z Centra regionu Haná převzala certifikát z rukou prorektora pro transfer technologií UP Miroslava Mašláně za projekt, který ověřil stabilitu a vyrobitelnost unikátní kosmetické látky s kombinovaným účinkem proti stárnutí pleti a UV záření. Petr Novák z katedry experimentální fyziky přírodovědecké fakulty získal ocenění za projekt Signals, díky kterému je možné zlepšit hodnocení spekter záření a nalézt platný signál i v oblasti šumu. Třetí certifikát obdržel Jiří Pechoušek ze stejného pracoviště za projekt Austinometr, který umožňuje až stokrát rychleji určit nedestruktivně fázové složení slitin železa. Rada na svém zasedání zároveň vybrala pro Proof-of-Concept nové projekty.

„Proof-of-Concept projekt je důležitým krokem k uplatnění vybraných technologií v praxi, neboť jeho cíle jsou zaměřeny na reálné potřeby trhu,“ uvedl Petr Kubečka, business development manažer Vědeckotechnického parku UP (VTP UP). „Díky těmto projektům jsme schopni předvést prototyp u zákazníka či deklarovat dostatečnou stabilitu chemických látek pro jejich praktické využití,“ dodal.

Projekty Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku UP podporují vědecké aktivity vedoucí ke komerčnímu uplatnění. Kromě finanční podpory, individuálního plánu komercializace a konzultace odborníků na transfer technologií získají jejich řešitelé prostor dělat to, co je ve vědě baví a zajímá.

Pětičlenná Rada pro komercializaci UP byla zřízena v březnu 2014. K jejím hlavním pravomocem patří posouzení podkladů zpracovaných VTP UP, na jejichž základě doporučuje k financování projekty komercializace a transferu výstupů vědy a výzkumu rektorovi UP.