Reakce na výrok děkana FEI VŠB-TUO Václava Snášela

Ilustrační foto: Martina Šaradínová
pondělí 12. června 2017, 12:41

Na vyjádření děkana FEI VŠB-TU Ostrava Václava Snášela, na které mě upozornili kolegové, musím reagovat. Děkan Snášel při podepisování smlouvy o spolupráci mezi Fakultou tělesné kultury UP a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava řekl (Žurnál Online, www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/spoluprace-s-ostravskymi-odborniky-priblizi-telesnou-kulturu-aplikacni-sfere-i-lidem/):

„Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého nabídneme odbornost v oborech, kterým se olomoucká univerzita věnuje pouze okrajově, jako je třeba právě informatika.“ Spolupráce mezi FTK UP a FEI VŠB-TUO je jistě prospěšná věc. Výrok děkana Snášela je ale naprosto nepatřičným, vědomým šťouchnutím.

Děkan Snášel dobře ví, že co říká o informatice na UP, není pravda. Na olomoucké informatice jako odborný asistent dlouho pracoval, řada jeho kolegů v Ostravě patří mezi absolventy olomoucké informatiky, sám na VŠB jako školitel v doktorském studiu o absolventy našeho magisterského studia  stál a několik jich na VŠB školil.

Je možné mluvit o okrajovosti, když ve třech informatických studijních oborech na UP studuje v bakalářské, magisterské a doktorské etapě zhruba 500 studentů? Když zde vznikly monografie publikované prestižními vydavatelskými domy jako Oxford University Press, MIT Press, Kluwer nebo Springer, když informatici z UP pravidelně publikují v předních časopisech s nejvyššími impakt faktory v oboru a jejich práce jsou hojně citovány, jsou členy redakčních rad předních časopisů, pravidelně získávají granty v oblast základního i aplikovaného výzkumu, byly předsedy informatického panelu GAČR, pracují se středoškolskými studenty, když v obou dosud provedených hodnoceních mezinárodními panely dle vládní metodiky byly práce olomouckých informatiků vybrány mezi několik málo tzv. excelentních, když informatika patří dle vládní metodiky mezi nejvýkonnější obory na Přírodovědecké fakultě UP?

Krom toho je na UP kvalitní geoinformatika. Kterým oborům se pak podle takového měřítka naše nebo jiná univerzita nevěnuje okrajově? Nevím, jestli je vyjádření děkana Snášela projevem vědomého nebo nevědomého zaměňování kvality a kvantity nebo projevem něčeho jiného. Na VŠB je jistě více studentů i učitelů informatiky než na UP, přesto některé atributy kvality, které na UP máme, na VŠB chybí. Některé jejich zase chybí nám. O srovnávání tady ale nejde, práce kolegů informatiků z VŠB si vážím. Jde mi o to ukázat, že výrok děkana Snášela je zcela neopodstatněný. Je třeba se proti němu zásadně ohradit.

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
vedoucí Katedry informatiky PřF UP v Olomouci