Ředitel Zemského archivu v Opavě obdržel Pamětní medaili UP

Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě, obdržel Pamětní medaili UP.
Fotogalerie: Milada Hronová
Pondělí 29. říjen 2018, 11:04 – Text: Milada Hronová

Z rukou rektora UP Jaroslava Millera převzal Pamětní medaili UP Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě.  Vyznamenání Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého obdržel při příležitosti životního jubilea.

„Velmi si vážím spolupráce se Zemským archivem v Opavě a jmenovitě s tebou. Děkuji za ni a věřím, že bude i nadále pokračovat,“ řekl Jaroslav Miller, rektor UP  během krátké gratulační řeči.

Karel Müller, archivář, historik, heraldik a zároveň absolvent UP, spolupracuje s olomouckou univerzitou třicet let. Začal v roce 1988, když olomoucké vysoké učení rozšířilo studium historie o předměty z oboru archivnictví. Tehdy se jako expert na pomocné vědy historické věnoval výuce předmětu Sfragistika, heraldika a genealogie. Jeho externí spolupráce pokračovala i po roce 1990, kdy se stal ředitelem Zemského archivu v Opavě.  

Díky širokým znalostem působí Karel Müller od roku 1991 i jako člen heraldické komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je zároveň vědeckým archivním radou na Ministerstvu vnitra ČR a jako archivní rada i metodicky řídí Archiv UP. Na katedře dějin umění FF UP se jako odborný garant v oblasti archivnictví a sfragistiky podílí na projektu Gotické a raně renesanční umění východních Čech.

Společně s rektorem se při této slavnostní události v jeho pracovně sešli i vedoucí katedry historie filozofické fakulty Antonín Kalous, náměstek primátora statutárního města Olomouc Pavel Urbášek a ředitelka Archivu UP Renáta Klvačová.  

Zpět