Rektor Jaroslav Miller oznámil rezignaci. Svůj úřad opustí v dubnu

Rektor Jaroslav Miller na zasedání AS UP.
Foto: Vojtěch Duda
Pátek 18. prosinec 2020, 9:38 – Text: (red)

Úmysl rezignovat na post nejvyššího představitele Univerzity Palackého v Olomouci oznámil na včerejším zasedání Akademického senátu UP rektor Jaroslav Miller. Svůj úřad opustí k 30. dubnu 2021.

„Domnívám se, že toto datum vytvoří dostatečný časový prostor jak pro volbu nového rektora, tak pro dokončení řady nezbytných aktů, jako je stabilní krizové řízení v období pandemie, přijetí rozpočtu a strategického záměru UP či rozjezd strategicky zdaleka nejvýznamnějšího počinu UP za poslední období, projektu AURORA,“ podotkl Miller.

Mezi důvody, které ho vedly k tomuto kroku, uvedl obstrukce související se vznikem vysokoškolského ústavu UP, které vyústily ve zpochybnění memoranda děkanů, rektora a předsedy AS UP s kolektivním ujištěním, že vysokoškolský ústav CATRIN bude plně funkční k 1. lednu 2021. „Tento slib, vyjádřený písemně a veřejně daný i několika stům zaměstnanců RCPTM a CRH, kteří jsou dlouhodobě psychicky ničeni, jsem považoval za posvátný. Nicméně poté, co někteří signatáři v minulém týdnu a na počátku tohoto týdne tento termín zpochybnili a usnesení posledního zasedání AS UP vyznělo ve stejném duchu (ačkoliv bylo vedeno ušlechtilými pohnutkami), neměl jsem ke své lítosti jinou možnost než na svou funkci rezignovat,“ vysvětlil. Jako další důvod své rezignace uvedl protest vůči některým způsobům chování, které se na univerzitě poslední dva roky dějí.

„Rád bych připomněl, že v řadě jiných ohledů bylo uplynulé období mimořádně úspěšné. Univerzita Palackého rozvinula bezprecedentním způsobem svoji internacionalizaci a vědecký výkon, bodovala v oblasti společenské zodpovědnosti a zajistila si pozici mezi elitními vysokými školami střední Evropy. Záleží na budoucím vedení univerzity, aby tyto trendy udrželo,“ uzavřel Miller.

Celé vyjádření rektora Jaroslava Millera je dostupné na jeho blogu.

Zpět