Žurnál Online / Zpravodajství z UP

Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Letos v únoru převzali z rukou rektora čestné uznání autoři 47 titulů publikovaných v letech 2016 a 2017.
Foto: Milada Hronová
Čtvrtek 6. září 2018, 1:00 – Text: (red)

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Tak jako v předchozích ročnících, přijímají návrhy na ocenění oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 1. října 2018.

Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které splňují kritéria vyhlášení a byly vydané v loňském nebo letošním roce. Návrhy může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

„Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní první výběr. Grémium složené z proděkanů a prorektora pro vědu a výzkum projedná návrhy v druhém kole a rektor UP rozhodne s konečnou platností,“ uvedla vedoucí referátu vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 47 titulů publikovaných v letech 2016 a 2017. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Podrobné informace k podávání návrhů, průvodní list a poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže jsou k dispozici ZDE.

Zpět