Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Foto: Milada Hronová
Pondělí 2. září 2019, 9:35 – Text: (red)

Autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců se letos opět mohou ucházet o Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 30. září 2019.

Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které splňují kritéria vyhlášení, vydané v loňském nebo letošním roce. Návrhy může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

„Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní první výběr. Grémium složené z proděkanů a prorektora pro vědu a výzkum, projedná návrhy v druhém kole a rektor UP rozhodne s konečnou platností,“ uvedla vedoucí oddělení vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 46 titulů publikovaných v letech 2017 a 2018. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Další informace:

Zpět