Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Rektor UP Jaroslav Miller při udělování cen.
Foto: Vojtěch Duda
Úterý 1. září 2020, 8:00 – Text: (red)

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 30. září 2020.

Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které splňují kritéria vyhlášení a byly vydané v loňském nebo letošním roce. Návrh může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

„Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní první výběr a grémium složené z proděkanů a prorektorky pro vědu a výzkum, projedná návrhy v druhém kole. Rektor UP si vyhrazuje právo určit počet oceněných odborných knih,“ uvedla vedoucí oddělení vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 37 titulů publikovaných v letech 2018 a 2019. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Podrobné informace k podávání návrhů, průvodní list a poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže jsou k dispozici ZDE.

 

Zpět