Rektor ocenil akademické práce, publikace a sportovní výkony

Předání cen rektora a čestných uznání rektora tvoří tradiční část programu Akademického týdne UP.
Foto: Vojtěch Duda
Středa 17. únor 2021, 8:15 – Text: Tomáš Krejčiřík

Celkem 82 ocenění udělil rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller za akademické práce, odborné publikace a sportovní výkony. Vyhlášení výsledků studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za uplynulý rok je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP, vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 se slavnostní předávání cen neuskuteční.

Výsledky soutěží, které jsou letos prezentovány online, podle rektora UP odrážejí tvořivost a odbornost posluchačů a zaměstnanců univerzity. „Potvrzují kvalitu prací a publikací vzniklých na Univerzitě Palackého, stejně jako studentů, kteří dosáhli výborných sportovních výsledků. Děkuji všem za účast, oceněným blahopřeji,“ řekl Jaroslav Miller. Celou jeho gratulaci můžete zhlédnout ve videu níže.

Bakalářské a magisterské diplomové práce stejně jako odborné články přihlásili do soutěže studenti ze všech osmi fakult univerzity. Mezi 27 oceněnými jsou nejvíce zastoupeni posluchačky a posluchači přírodovědecké, filozofické fakulty a fakulty zdravotnických věd. Na třetích místech se umístilo 7 studentů, na druhých 11 a na prvních 9.

Jedno z prvních míst získala absolventka pedagogické fakulty Michaela Švarcová, jež byla oceněna za práci Informovanost žen o prevenci a péči o porodní poranění v případě vaginálního porodu. „Z ceny rektora mám velkou radost. Pomohlo mi to s rozhodnutím, zda si podat přihlášku na doktorské studium,“ uvedla.

Pro Kateřinu Bundilovou je zisk ceny i o oceněním úsilí kolegů a mentorů, kteří ji při tvorbě práce Sezónní dynamika blech u plchů a detekce bartonel provázeli. „Vítězství je pro mě také symbolem, kterým bych ráda poukázala na fakt, že i studenti učitelských kombinací se mohou plnohodnotně věnovat vědeckým pracím,“ dodala absolventka přírodovědecké fakulty.

Za práci Aplikace občanského zákoníku na újmu způsobenou autonomními systémy se zaměřením na autonomní vozidla byl oceněn i absolvent právnické fakulty Ondřej Pajatsch. „Ocenění si vážím, vnímám jej jako zadostiučinění za námahu, čas a snahu, kterou jsem vynaložil,“ okomentoval zisk ceny rektora.

Ve sportovní kategorii vyhrála judistka

Vedle ocenění za studentské práce byly uděleny také Ceny rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů. Komise vybrala 7 laureátů. K nejúspěšnějším disciplínám patří sjezd na divoké vodě, běžecké lyžování, judo nebo házená.

První místo obdržela judistka Renata Zachová z fakulty tělesné kultury, která v roce 2020 zvítězila na mistrovství Evropy juniorů v Chorvatsku. „Za ocenění jsem velmi vděčná. Toto mistrovství si budu pamatovat navždy. Sice to bylo v upravených podmínkách bez diváků, ale byl to ten nejkrásnější pocit,“ uvedla.

Uznání pro 41 publikací

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2019 a 2020 obdrželo 48 autorů z řad akademické obce za 41 publikací. Věnovali se tématům zdravotnickým, teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým i uměnovědným. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd.

Například doktorka filozofie Kateřina Mildnerová z filozofické fakulty byla oceněna za knihu Namibian Czechs (Namibijští Češi), na které pracovala tři roky. „Tato historická lekce sociálně-inženýrského edukačního programu s namibijskými dětmi v Československu mezi léty 1985 a 1991 je důkazem toho, že jakákoliv nedomyšlená politická manipulace s dětmi je nebezpečná a má devastující vliv na jejich psychiku,“ uvedla s tím, že téma zpracovává Audiovizuální produkce UP do podoby dokumentárního filmu, na jehož koprodukci se podílí Česká televize.

Čestné uznání získal také profesor Rostislav Švácha, koeditor publikace Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695): Places of the Bishop’s Memory o stavebnické a sběratelské činnosti olomouckého biskupa, která dříve obdržela i cenu ministerstva kultury Gloria musaealis. „Jde o výsledek výborné spolupráce řady badatelských institucí a více než dvacítky odborníků. Zajímalo nás například to, do jaké míry biskup plnil dobové nároky kladené na vysokou aristokracii a v jaké míře byla jeho činnost výjimečná,“ upřesnil Švácha.

Ceny a čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na olomoucké univerzitě. V minulém roce Jaroslav Miller ocenil 19 studentských diplomových či vědeckých prací, 7 sportovců a 40 autorů 37 vědeckých knih. Seznam všech oceněných zde, program Akademického týdne UP tady.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)