Rektor ocenil akademické práce, publikace a sportovní výkony

Fotogalerie: Milada Hronová
Úterý 18. únor 2020, 8:00 – Text: Tomáš Krejčiřík

Celkem 66 ocenění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se včera uskutečnil v aule pedagogické fakulty. Předání studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za rok 2019 je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP.

Bakalářské a magisterské diplomové práce stejně jako odborné texty přihlásili do soutěže studenti ze sedmi fakult univerzity. Mezi 19 oceněnými jsou nejvíce zastoupeni posluchačky a posluchači filozofické a pedagogické fakulty. Na třetích místech se umístilo 5 studentů, na druhých 8 a na prvních 6.

„Oznámení o zisku ocenění pro mě byla nádherná a potěšující zpráva. Velmi si ho vážím,“ uvedla studentka Eliška Šlesingrová z pedagogické fakulty, jež byla oceněna za práci Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie.

Vedle ocenění za studentské práce byly předány také Ceny rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů. Komise vybrala 7 laureátů. K nejúspěšnějším sportovním disciplínám patří kanoistika, plavání s ploutvemi a judo.

Výsledky studentské části soutěže podle rektora potvrzují tvořivost, odbornost a soutěživost posluchačů.

„Studenti Univerzity Palackého jsou úspěšní v soutěžích nejen na republikové, ale často i na mezinárodní úrovni. Děkuji všem, kteří byli se svou prací přihlášeni,“ řekl Jaroslav Miller.

Uznání pro 37 publikací

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2018 a 2019 obdrželo 40 autorů z řad akademické obce za 37 publikací. Věnovali se tématům teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým, uměnovědným i tématům z oblasti tělesné kultury. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd.

Například dřívější děkan pedagogické fakulty a člen katedry technické a informační výchovy Čestmír Serafín byl oceněn za monografii Illustrative Electrical Engineering in the Primary School Curriculum.

„Bylo mi ctí převzít od pana rektora toto významné ocenění mého díla,“ uvedl.  

Již podesáté si čestné uznání převzal emeritní profesor katedry dějin umění filozofické fakulty Pavel Štěpánek, tentokrát za publikaci Picasso v Praze, ve které je popsán kontakt geniálního španělského malíře a sochaře s českým prostředím.

„První cenu jsem získal v roce 2003, poté jsem v průměru vydával jednu knihu ročně. Práce na oceněné publikaci o malíři Picassovi byla mimořádně časově náročná, psal jsem ji totiž nejen česky, ale i španělsky a portugalsky. Pozornost, kterou rektoři UP věnují publikacím, autorům dává pocit, že jejich knihám se dostává pozornosti, což je povzbuzuje v jejich činnosti,“ dodal.

Čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Produkce členů akademické obce podle něj svědčí o rozsahu bádání na fakultách a jejich pracovištích. V minulém roce Jaroslav Miller ocenil 33 studentských vědeckých a uměleckých prací. Dalších 5 cen obdrželi studenti za sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – 48 autorů 46 nejlepších vědeckých knih.

Seznam všech oceněných za rok 2019 zde, více o Akademickém týdnu UP tady.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)