Rektor ocenil celoživotní dílo lékaře a genetika Jiřího Šantavého

Medaili s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého obdržel Jiří Šantavý v pracovně rektora.
Foto: Velena Mazochová
Úterý 4. říjen 2016, 7:51 – Text: Velena Mazochová

Za výjimečný přínos pro Univerzitu Palackého a její lékařskou fakultu obdržel včera lékař a genetik Jiří Šantavý Pamětní medaili UP. Zakladatel a někdejší dlouholetý přednosta Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny ji převzal z rukou rektora Jaroslava Millera.

Udělení Pamětní medaile UP představuje podle rektora především ocenění celoživotních zásluh Jiřího Šantavého v oblasti lékařské genetiky a fetální medicíny. „Rozhodl jsem se udělit mu ex post ocenění za obrovské dílo, které za sebou zanechal. Je to jakési ´globální´ zhodnocení jeho profesních aktivit, kterých si váží i jeho kolegové. Kdykoli jsem pozván na některý z lékařských kongresů, téměř vždy přijde řeč na vás, pane profesore,“ uvedl Jaroslav Miller. Ocenil zároveň podporu, kterou Jiří Šantavý věnoval bývalým členům olomouckého ústavu po proběhlých personálních změnách. „Velmi si vážím toho, že jste těm, kteří se rozhodli odejít, pomohl. Je to od vás šlechetné,“ zdůraznil rektor.

Profesor Šantavý se cítí spjatý s Univerzitou Palackého i po odchodu do důchodu. „Pořád se cítím jako součást své alma matris, kterou jsem se snažil podporovat celý život. Těžko říci, že bych vůbec někdy přerušil kontinuitu – byl to nakonec můj otec František Šantavý, který spoluzakládal lékařskou fakultu v době znovuobnovení univerzity,“ připomněl bývalý přednosta. V současné době se podílí na výuce mediků, je garantem oboru pro Baťovu nemocnici ve Zlíně a vykonává privátní lékařskou praxi.

Olomoucké pracoviště vzniklo před téměř čtyřiceti lety jako první v tehdejším Československu. „Začínali jsme od prvopočátků a byli jsme také první, kteří díky pochopení tehdejšího děkana profesora Neorala začali s rutinní výukou oboru klinická genetika. Kurikulum od nás přebíraly všechny tři pražské lékařské fakulty, tak jako i brněnská. Úzce jsme spolupracovali také se slovenskými  fakultami v Martině a v Bratislavě,“ vzpomněl na počátky ústavu Jiří Šantavý.

Ústav prošel v roce 2015 reorganizací, v jejímž rámci byla fetální medicína převedena pod Porodnicko-gynekologickou kliniku. Nynější Ústav lékařské genetiky zajišťuje specializovanou péči o rodiny a jedince s výskytem nebo rizikem výskytu vrozených vývojových vad, dědičných onemocnění a onemocnění s genetickou predispozicí.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)