Rektor poděkoval Zdence Papouškové za čtyřletou práci ve funkci děkanky

Rektor přijal Zdenku Papouškovou ve své pracovně.
Foto: Eva Hrudníková
sobota 25. leden 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Rektor Jaroslav Miller přijal ve své pracovně Zdenku Papouškovou, aby jí poděkoval za práci odvedenou ve funkci děkanky právnické fakulty. Její čtyřleté funkční období skončilo 22. ledna. Zdenka Papoušková na fakultě zůstává jako plnohodnotný člen katedry správního práva a finančního práva, na které působila před zvolením děkankou.

„Děkuji za vše, co jsi udělala pro fakultu a pro celou univerzitu. Dělala jsi to dobře. Vážím si tvé práce,“ řekl rektor Zdence Papouškové, když jí předával kytici. Současně zopakoval svá pochvalná slova na adresu fakulty, která již tento týden slyšel i nový děkan Václav Stehlík. „Právnická fakulta mi dělá radost. Mám pocit, že se ubírá dobrým směrem.“

Zdenka Papoušková řídila fakultu se svým týmem pěti proděkanů jedno funkční období, od ledna 2016. „Zkušenosti jsou nepřenositelné, kdo v této funkci nebyl, tak to těžko pochopí. Na oslovení ‚děkanka‘ jsem si nikdy nezvykla. Čtyři roky jsou ty tam a za námi jsou vidět výsledky, to je fantastické. Snad poprvé v životě jsem spokojená – problémy jsem řešila, lidem vždy v rámci možností pomohla, systémy jsme s týmem nastavili transparentní a spravedlivé. Fakulta si to žádala, fakulta to potřebovala. Teď už dění na fakultě budu sledovat jen zpovzdálí. Dál se ale budu zajímat o dění na univerzitě,“ zhodnotila bývalá děkanka. Vedle práce na fakultě nadále zůstává například členkou Pracovní komise pro veřejné právo – finanční právo Legislativní rady vlády ČR.

Zdenka Papoušková považovala za dobré ve své čtyřleté práci pokračovat, a tak znovu kandidovala v loňských podzimních děkanských volbách. Členové fakultního akademického senátu tehdy vybírali mezi ní a Václavem Stehlíkem, vedoucím katedry mezinárodního a evropského práva. Devět z patnácti senátorů podpořilo Václava Stehlíka.

Ve vedení právnické fakulty se od jejího znovuobnovení v roce 1991 vystřídalo celkem šest děkanů. Zdenka Papoušková byla v pořadí pátou osobností v jejím čele, po Milaně Hrušákové druhou ženou.

Zpět