Rektor rozhodl o ukončení pracovního poměru děkana přírodovědecké fakulty

Repro: Žurnál UP
Pondělí 3. říjen 2022, 18:35 – Text: (red)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Procházka dnes rozhodl o ukončení pracovního poměru děkana Přírodovědecké fakulty UP Martina Kubaly. K rozhodnutí dospěl po prošetření vyjádření pana Martina Kubaly v rámci probíhajících soudních řízení a v souvislosti s podněty zástupců odborové organizace. UP je povinna v souladu s GDPR chránit osobní údaje a zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s nimi či jejich zneužití. Je také povinna přijmout opatření k zajištění nápravy. Rovněž má povinnost chránit svá vlastnická práva. Tyto všechny povinnosti rozhodnutí rektora zohledňuje.

„Vedení naší univerzity považuje řádné nakládání s osobními údaji zaměstnanců a jejich ochranu za mimořádně významné, stejně jako považuje za zásadní respektování ochrany průmyslového vlastnictví univerzity. Nezbývá mi jiná možnost než vyvodit pracovněprávní odpovědnost dotčených osob, a to včetně děkana přírodovědecké fakulty,“ uvedl rektor Martin Procházka.

S ohledem na povahu a závažnost zjištěných skutečností, v souladu s povinnostmi uloženými zákony a vnitřními předpisy UP a při vědomí povinnosti hájit zájmy a dobré jméno UP se rektor rozhodl realizovat opatření v rovině pracovněprávní a trestněprávní, společně s postupem podle zákona o vysokých školách.

O dalších krocích bude akademická obec podrobně informována.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)