Rektor udělil čestný titul Visiting Professor americkému právníkovi

Michael Schlesinger převzal jmenovací dekret od rektora v jeho pracovně. Foto: Eva Hrudníková
úterý 2. říjen 2018, 11:00 – Text: Eva Hrudníková

Michael Schlesinger je historicky prvním zahraničním odborníkem, který bude na právnické fakultě užívat čestný titul Visiting Professor. Na návrh fakulty mu jej udělil rektor UP Jaroslav Miller. Expert z John Marshall Law School v Chicagu bude na právnické fakultě působit díky podpoře Fullbrightovy nadace do června 2019.

Michael Schlesinger bude vyučovat předměty zaměřené na oblast závazkových vztahů podle americké právní úpravy a bude rozvíjet komunitně orientované klinické předměty. Bude zapojen také do výzkumných aktivit v oblasti srovnávacího práva a klinického právního vzdělávání. „Svým působením významně obohatí akademický život naší fakulty a podpoří tak internacionalizaci studia, výuky i výzkumu,“ zdůvodnila v návrhu na udělení titulu Zdenka Papoušková, děkanka PF UP.

Slavnostního jmenovaní se v pracovně rektora za právnickou fakultu účastnili děkanka a proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy Maxim Tomoszek. „Jsem velmi rád, že vám mohu předat jmenovací dekret. Věřím, že se vám bude na naší univerzitě a v Olomouci líbit a že zde strávíte příjemný rok,“ popřál jmenovanému rektor. Pro Michaela Schlesingera je udělení čestného titulu Visiting Professor ctí. „Vnímám jej také jako potvrzení kvality mé práce a v neposlední řadě také jako motivaci. Udělám maximum, abych pomohl rozvíjet klinické právní vzdělávání na olomoucké fakultě a abych jako vyučující obohatil vaše studenty.“

Zásluhu na tom, že se do Olomouce podařilo získat odborníka z Chicaga, mají Veronika Tomoszková, vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání a ambasadorka Fulbrightova programu, a Maxim Tomoszek, proděkan PF UP a předseda European Network for Clinical Legal Education. Michael Schlesinger bude na právnické fakultě působit do 15. června 2019.

Udělování titulu Visiting Professor upravuje na UP směrnice rektora z roku 2016. Michael Schlesinger je teprve druhým zahraničním expertem, který tento jmenovací dekret od rektora převzal. Před ním to byl Jitse Pieter navržený cyrilometodějskou teologickou fakultou. 

Kdo je prof. Michael Schlesinger?
* 1967-1970 vystudoval John Marshall Law School v Chicagu
* 1974-2011 působil jako advokát v kanceláři Robbins, Salomon & Patt, Ltd., v Chicagu
* od roku 2011 působí jako vyučující obchodního a závazkového práva
*  v roce 2011 založil na John Marshall Law School v Chicagu unikátní předmět Business Enterprise Law Clinic
* byl členem správních orgánů různých vzdělávacích nebo neziskových organizací, včetně vysokých škol
* publikuje a vystupuje na konferencích v oblasti obchodního práva a klinického právního vzdělávání