Rektor Univerzity Palackého v Olomouci ocenil práce studentů i akademiků

Středa 22. únor 2017, 14:32 – Text: OK

Olomouc (22. února 2017) Celkem 81 ocenění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil ve středu 22. února 2017 v aule Pedagogické fakulty UP. Předání studentských Cen rektora a Čestných uznání pro autory monografií je jedním z důležitých bodů programu Akademických dnů Univerzity Palackého.

Studentské práce a sportovní výkony

Bakalářské a magisterské práce stejně jako odborné články a studie přihlásilo do soutěže
o Cenu rektora 48 studentů z většiny fakult olomoucké univerzity. Mezi 30 oceněnými byli nejvíce zastoupeni posluchači filozofické a pedagogické fakulty. Na třetím místě se umístilo sedm studentů, na druhém osm a na prvním celkem patnáct studentů.

„Přebírat cenu rektora je pro mě velká čest. Byl jsem velmi překvapen, že se zrovna moje práce umístila na prvním místě v konkurenci ostatních, jistě velmi kvalitních prací dalších studentů. Je to pro mě také svým způsobem motivace do dalšího studia a potvrzení toho,
že se dřina u hloubkových rešerší při psaní jakéhokoliv výstupu v mezinárodním právu vyplatí,“
řekl Petr Stejskal, posluchač doktorského studijního programu na právnické fakultě. Zvítězil s diplomovou prací nazvanou Donucení v mezinárodním právu na pozadí ukrajinské krize.

Vedle Ceny rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských
a magisterských studijních programů byla vyhlášena také Cena rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů UP. Do této kategorie se přihlásilo 17 studentů. Komise mezi nimi vybrala 11 laureátů. Mezi nejúspěšnější sportovní disciplíny patřil sjezd na divoké vodě a také terénní triatlon. Cenu si převzala i raftařka Lenka Sováková, „V patnácti letech jsem začala jezdit na divoké vodě, raftuji od devatenácti let. Z ocenění mám velkou radost. Teď je ale pro mě důležitější splnit si všechny povinnosti ve škole,“ řekla studentka fyzioterapie na fakultě tělesné kultury. Už v květnu by měla raftovat na Mistrovství Evropy v Gruzii.

Výsledky studentské soutěže podle rektora potvrzují tvořivost, soutěživost a vysokou kvalitu studia všech přihlášených posluchačů. „Naši studenti s úspěchem reprezentují svou alma mater v soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni. Mnohé jejich práce mají praktický dosah. Chci jim za to poděkovat, a to i těm, na které se při ocenění za rok 2016 nedostalo,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

Čestná uznání pro 38 nejlepších monografií

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2015 a 2016 obdržely čtyři desítky autorů – členů akademické obce. Věnovali se tématům teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým, uměnovědným, politologickým i tématům z oblasti tělesné kultury. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd. Například Ondřej Bláha z filozofické fakulty získal ocenění rektora UP za knižní odborné dílo Jazyky střední Evropy. Bláha v něm fakta o konvergentním vývoji jazyků střední Evropy uvádí do systémových i dějinných souvislostí. „V knize se věnuji sbližování jazyků a gramatiky i způsobům tvoření nových slov. Nejde mi však o přejímání slov, ale o napodobení. I když nejsou jazyky vzájemně automaticky srozumitelné, jejich struktura se v průběhu staletí sblížila díky tomu, že existovalo velké množství bilingvních lidí. Například v administrativě se sblížily tak, že byly téměř jako v zrcadle. Později nastal čas, kdy to zase vadilo. V mluvnicích češtiny z konce 19. století jsou zřetelně vidět snahy vymést z jazyka vše, co se podobá němčině. A snad ještě víc je to vidět v maďarštině, “ řekl Ondřej Bláha z katedry bohemistiky filozofické fakulty, který na knize pracoval zhruba čtyři roky.

Čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého. Produkce členů akademické obce podle něj svědčí o šíři i rozsahu bádání na jednotlivých fakultách a jejich pracovištích.

V minulém roce ocenil rektor Jaroslav Miller 23 studentských vědeckých a uměleckých prací. Dalších 12 cen obdrželi studenti za své sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – autoři 45 nejlepších vědeckých knih.

Více o Akademických dnech UP najdete na www.akademickedny.upol.cz  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)