Rektor UP ocenil akademické práce, knihy i sportovní výkony

Jaromír Synek a Gabriela Všetičková z katedry hudební výchovy PdF UP získali Čestné uznání rektora UP za publikaci Drazí III. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1934 a 1935/ Dear all III. Bohuslav Martinů´s letters to his family in Polička in 1934 and 1935.
Foto: Vojtěch Duda
Úterý 14. únor 2023, 14:12 – Text: Tomáš Krejčiřík

Celkem 66 ocenění za akademické práce, odborné publikace a sportovní výkony předal rektor Univerzity Palackého Martin Procházka při slavnostním ceremoniálu, který se konal v aule Pedagogické fakulty UP. Vyhlášení výsledků studentských cen a čestných uznání pro autory monografií za uplynulý rok je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP.

Bakalářské a magisterské diplomové práce, stejně jako odborné texty přihlásili do soutěže studenti ze sedmi fakult univerzity. Mezi 19 oceněnými jsou nejvíce zastoupeni posluchačky a posluchači filozofické a přírodovědecké fakulty a fakulty zdravotnických věd. Na třetích místech se umístilo 5 studentů, na druhých 4 a na prvních 10. Jedno z prvních míst získal například Petr Šrajer, nyní již absolvent filozofické fakulty, jenž byl oceněn za odborný článek Private Czech Radio Broadcasting, Its Music Programming and Audience in the 1990s Illustrated with the Regional Station Radio Faktor. „První místo mě překvapilo a moc si ho vážím. Vnímám ho jako symbolickou satisfakci za úsilí a čas, který jsem prací na oceněné studii strávil. Slavnostní vyhlášení pro mě byla zároveň vítaná záminka pro návštěvu Olomouce, po které se mi od ukončení studia stýská,“ uvedl.

Vedle ocenění za studentské práce byly předány i tři ceny rektora pro nejlepší sportovce z řad studujících. K nejúspěšnějším sportovním disciplínám patří lukostřelba a orientační běh. Oceněna byla například Tereza Janošíková za skvělé výsledky v závodech v orientačním běhu, na kterých získala dvě stříbrné medaile na světových hrách a na mistrovství Evropy. „Uplynulá sezona pro mne byla úspěšnou s mnoha významnými milníky. Ocenění od pana rektora si velmi vážím. Je pro mě milým připomenutím nejen úspěchů na poli sportovním, ale zároveň i důkazem dobrého skloubení sportu s mou akademickou cestou. Děkuji moc za podporu v rámci celého studia na UP,“ uvedla studentka fakulty tělesné kultury.

Výsledky studentské části soutěže podle rektora potvrzují tvořivost, odbornost a soutěživost posluchačů. „Mám radost, že oceněné práce studentů a studentek Univerzity Palackého jsou na velmi vysoké úrovni a často s praktickým přesahem. Těší mě i to, že jsou studující úspěšní také ve sportu, a to i na mezinárodní scéně. Děkuji za jejich smysluplnou práci a podané výkony,“ řekl rektor Martin Procházka.

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2021 a 2022 obdrželo 44 autorů z řad akademické obce celkem za 40 publikací. Věnovali se tématům zdravotnickým, teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým i uměnovědným. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd.

Například doktorka Adéla Hanáková z pedagogické fakulty byla oceněna rovnou za dvě monografie: Poskytování telepractice v logopedii a Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. „Dvojité ocenění je velikým uznáním. Cenu přebírám v zastoupení skvělých kolegyň a kolegů, kteří jsou nedílnou součástí autorských týmů. Obě monografie jsou zhmotněným přáním a i tvůrčím přetlakem pramenícím nejen z našich profesních, ale také osobních zkušeností. Jsem člověkem s těžkým zdravotním postižením a cítím, že v tématu úpravy prostředí a přístupnosti v kontextu osob se specifickými potřebami je stále co objevovat,“ uvedla a prozradila, že dalším jejím počinem bude publikace o bezpečnosti v kontextu osob se specifickými potřebami.

Ceny a čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na olomoucké univerzitě. Produkce členů akademické obce podle něj svědčí o rozsahu bádání na fakultách a dalších pracovištích. Loni rektor ocenil 16 studentských vědeckých a uměleckých prací, 7 sportovců a 56 autorů 53 nejlepších odborných knih. Seznam všech aktuálně oceněných je k dispozici zde, více o Akademickém týdnu UP tady.


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)