Rektor UP: Postupoval jsem v souladu se zákonem

Rektorát UP.
Ilustrační foto: Žurnál UP
Pondělí 17. říjen 2022, 15:14

Vážená akademická obci Univerzity Palackého v Olomouci,

dovoluji si vás informovat, že v návaznosti na úpravu v zákoně o vysokých školách v souvislosti s vážnými pochybeními, která mají charakter porušení povinností a jsou způsobilá ohrozit oprávněné zájmy univerzity, jež jsem povinen chránit, jsem dne 11. 10. 2022 v souladu s § 28 odst. 3 zákona o vysokých školách podal návrh na odvolání pana děkana PřF UP. Tento návrh bude projednáván dne 26. 10. 2022 na zasedání AS PřF UP a následně v AS UP. Veškeré relevantní podklady jsem předložil předsedovi AS PřF UP a předsedovi AS UP.

Je třeba vzít na vědomí fakt, že není v tuto chvíli možné seznamovat širokou akademickou obec a veřejnost se zjištěnými skutečnostmi. Všechny relevantní informace mají k dispozici senátoři přírodovědecké fakulty. Do doby, než bude ve věci rozhodnuto, nelze poskytovat žádné další informace a současně nelze poskytovat takové informace, jejichž zveřejněním by Univerzita Palackého mohla porušit právo na ochranu osobnosti.

Martin Procházka, rektor

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)