Rektor UP vzal návrh na odvolání děkana Kubaly zpět

Grafika: Žurnál Online
Čtvrtek 29. červen 2023, 9:16 – Text: (red)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vzal zpět svůj návrh na odvolání děkana Přírodovědecké fakulty UP (PřF). O projednání návrhu na odvolání Martina Kubaly z funkce požádal rektor Martin Procházka fakultní akademický senát v říjnu loňského roku poté, co vyšlo najevo, že děkan PřF UP nekontrolovaně nakládal s daty jiných zaměstnanců fakulty (resp. univerzity). V návaznosti na stanoviska interních i externích právníků rektor učinil všechny nezbytné kroky, aby ochránil zájmy univerzity, která by při nečinnosti mohla nést za takové jednání svého zaměstnance odpovědnost.

Případem se zabývala policie na základě několika trestních oznámení (včetně univerzity) a ze strany univerzity byl informován i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), čímž byla splněna povinnost uložená legislativou. Řešení v rovině pracovněprávní (vůči všem zainteresovaným osobám) již nepřicházelo v úvahu, neboť uplynuly zákonné lhůty (jak objektivní, tak i subjektivní). Následně Policie ČR stíhání odložila s tím, že nebylo prokázáno spáchání trestného činu, ÚOOÚ dosud nevydal žádné stanovisko. Rektor a vedení univerzity v souvislosti s daným případem připravují změnu vnitřních předpisů univerzity. Následně na základě později dodaných informací a vysvětlení ze strany pana děkana Kubaly došlo k objasnění celé situace (k níž došlo za předcházejícího vedení univerzity). Jednotlivé kroky, jejichž cílem bylo ochránit univerzitu před právním a finančním postihem, a dodatečné objasnění skutkového stavu už v tuto chvíli podle rektora Martina Procházky nezakládají důvod pro odvolání děkana, a proto nyní mohl svůj (ve své době oprávněný a legitimní) návrh na odvolání děkana Martina Kubaly vzít zpět.

O svém záměru rektor informoval předsedu Akademického senátu PřF UP Karla Lemra nejprve při osobní schůzce v polovině června a na konci minulého týdne také oficiálním dopisem. „Mám za to, že účelu, který byl mým jednáním sledován, bylo dosaženo. Z hlediska opatření rektora jsem po konzultaci se svými spolupracovníky a také externími odbornými osobami učinil vše, co jsem považoval za nezbytné, abych chránil oprávněné zájmy univerzity. K této otázce bylo zpracováno právní stanovisko, které jsem nemohl ignorovat,“ zdůraznil v dopise Martin Procházka.

Jak dále podotkl, tento případ ukázal, že problematika přístupu k e-mailové komunikaci zaměstnanců univerzity není dostatečně upravena vnitřními normami UP, což by měl změnit připravovaný pracovní řád a metodiky k němu zpracované. „Rád bych ještě jednou zopakoval, že důvodem realizace mých kroků nebylo primárně to, že pan děkan s vědomím předchozího vedení získal přístup k e-mailové schránce jednoho ze zaměstnanců univerzity, ale především to, že s daty, která získal, následně nakládal nekontrolovatelným způsobem,“ doplnil rektor v dopise předsedovi AS PřF UP, v němž jej požádal, aby nejpozději na nejbližším zasedání informoval členy fakultního senátu o tom, že návrh
na odvolání děkana tímto bere v celém rozsahu zpět.

Na počátku celého případu, který se začal řešit na podzim loňského roku, bylo vyjádření děkana Martina Kubaly během probíhajícího soudního řízení, v němž je univerzita žalována svým zaměstnancem. Děkan před soudem uvedl, že si oficiálně vyžádal data z e-mailové schránky tohoto zaměstnance, který byl v té době jeho podřízeným, data (týkající se i dalších osob) měl ovšem uložená na flash disku, o němž (jak se výslovně vyjádřil) nevěděl, kde se nachází. Na výzvu rektora k předložení flash disku a objasnění celé situace pan děkan Kubala v danou dobu nereagoval, což vedlo rektora ke krokům popsaným výše. Rektor Martin Procházka je rád, že se následně věc podařilo smírně vyřešit a vyhrocená situace se uklidnila. Zároveň věří, že se podobná situace již nebude v budoucnu opakovat, a to i v souvislosti s připravovanými změnami.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)