Rektoři vyzývají studenty k očkování proti koronaviru

Česká konference rektorů apeluje na vysokoškoláky.
Repro: ČKR
Pátek 6. srpen 2021, 12:40 – Text: (red)

Rektoři vysokých škol se obrátili na studenty a vyzývají je, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Podle České konference rektorů (ČKR) představuje očkování nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru.

Rektoři připomínají, že pokud má v novém akademickém roce dojít k obnovení výuky na vysokých školách v tradiční podobě, je potřeba, aby se včas nechal naočkovat co největší počet studentů. Apel je určen i studentům budoucích prvních ročníků.

„V tuto chvíli snad existují důvody k optimismu, pokud jde o vývoj epidemie, ale je třeba stále počítat s tím, že epidemická situace se může dramaticky změnit. Ostatně přesně tak tomu bylo v minulém roce. Proto považujeme za důležité, aby se včas naočkoval co největší počet vysokoškolských studentů. Tím by sami studenti přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje,“ stojí v prohlášení ČKR, které podporuje i Univerzita Palackého a rektor Martin Procházka. „Jako lékař a pedagog se nemohu smířit s představou, že by pandemie znovu ohrožovala naše životy a zdraví a doslova paralyzovala běžný život naší společnosti, když máme v rukou účinný prostředek, jak tomu předejít. Potřebujeme vytvořit dostatečně silnou kolektivní imunitu a očkování je v tuto chvíli opravdu jediná cesta. Vážím si všech, kteří to chápou a jsou odpovědní a ohleduplní vůči sobě i ostatním, a děkuji jim za to,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Výzva České konference rektorů

Česká konference rektorů (ČKR) vyzývá všechny studentky a studenty vysokých škol ČR, aby byli odpovědní a nechali se očkovat proti koronaviru. Podle ČKR představuje očkování nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru.

Chceme-li obnovit výuku v tradiční podobě a umožnit našim studentkám a studentům, aby se naplno zapojili do studia, je nutné povzbudit je zároveň k tomu, aby se nechali očkovat. V tuto chvíli snad existují důvody k optimismu, pokud jde o vývoj epidemie, ale je třeba stále počítat s tím, že epidemická situace se může dramaticky změnit. Ostatně přesně tak tomu bylo v minulém roce. Proto považujeme za důležité, aby se včas naočkoval co největší počet vysokoškolských studentů. Tím by sami studenti přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje.

Vysoké školy ČR trpělivě čekaly, než budou přednostně očkovány nejohroženější skupiny obyvatel (senioři, pracovníci ve zdravotnictví, hasiči, policisté, učitelé středních a základních škol), aby následně mohlo dojít k očkování jejich akademických pracovníků a dalších zaměstnanců.

ČKR vyzývá všechny vysokoškolské studenty, včetně nově přijatých studentů nastupujících do prvních ročníků, kteří dosud nejsou očkováni, aby se nechali očkovat bez zbytečného otálení včas před zahájením akademického roku 2021/2022.

V Brně dne 6. srpna 2021

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Zpět