Režim na UP od 9. července: výuky, zkoušky, respirátory a konec testování

Čtvrtek 8. červenec 2021, 15:00

Na začátku prázdnin vstupují v platnost nová mimořádná vládní opatření, která se týkají i režimu vysokých škol. Většina se nemění oproti již zaběhlým zvyklostem, změny nastávají pouze v drobnostech. Vše pro vás přehledně shrnujeme níže.


Výuka a zkoušky

Od 9. července může na základě aktuálního opatření a jeho následné úpravy probíhat vzdělávání (tedy mimořádná výuka vč. odborných praxí) jako dosud, tedy bez dalších přidaných omezení.

Pro zkoušky, státnice, akademické obřady, přijímací zkoušky a kurzy CŽV, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob, pak platí:

 1. Účastnit se jich mohou pouze osoby, které nemají příznaky onemocnění covid-19 a zároveň doloží/splní jedno z následujících:
  • potvrzení o očkování proti covidu-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců);
  • potvrzení o prodělání onemocnění covidu-19 v posledních 180 dnech;
  • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (ne staršího než 72 hodin) nebo PCR testu (ne staršího než 7 dní);
  • čestné prohlášení anebo potvrzení zaměstnavatele či školy, že v posledních 72 hodinách absolvoval testování v rámci zaměstnání či školy s negativním výsledkem;
  • na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem.
 2. Vzdálenost od přednášejícího musí být minimálně 2 metry.
 3. Maximální kapacita pro akce konané uvnitř je 2000 osob, přičemž nesmí být zaplněno více než 75 % kapacity místnosti a všichni musí být usazení.
 4. Maximální kapacita pro akce konané venku je 5000 (pokud je prostor rozdělen na sektory, pak nesmí být přítomnost účastníků větší než 1 stojící účastník na 4 m2 plochy určené pro stání).

O tom, v jaké formě se případná mimořádná prezenční výuka a semestrální a závěrečné zkoušky uskuteční, vás budou detailněji informovat vaše domovské fakulty a katedry. I nadále je totiž možné zkoušky a výuku absolvovat i v online podobě. Pro navigaci můžete využít fakultní rozcestník.


Konec povinného testování

Od 1. července končí plošné testování studentů a zaměstnanců UP na fakultách, kolejích a dalších univerzitních jednotkách. Podrobnější informace

Od 9. července se musí testem nebo dokladem o dokončeném očkování prokázat zaměstnanci a studenti při příjezdu ze zahraničí. Podrobnosti


Nošení respirátorů

Dle aktuálních pravidel je možné sundat si respirátor či obdobně účinnou ochranu dýchacích cest (např. nanoroušku) v těchto případech:

 • u zkoušek, pokud je při nich dodržen rozestup alespoň dvou metrů mezi jednotlivými studenty a pedagogy;
 • během prezenční výuky, pokud studenti sedí v lavici (ochranu dýchacích cest si může sundat i přednášející pedagog);
 • v zaměstnání ve chvíli, kdy v kanceláři nejsou přítomny jiné osoby než spolupracovníci.

Ochranu dýchacích cest mohou odložit také sportovci nebo cvičící osoby, osoby v prostorech plaveckých bazénů atd., pěvecké sbory na místě výkonu zpěvu a po dobu této činnosti, ubytované na kolejích při pobytu v pokoji a zákazníky menz a bister Fresh UP v době konzumace pokrmů a nápojů, pokud sedí u stolu.

Prosíme o ohleduplnost k vašim kolegům a vzájemný respekt. Odložení respirátoru je pouze možností, nikoliv nutností. Pokud by student či zaměstnanec pociťoval při absenci ochrany dýchacích cest ve výše uvedených případech diskomfort, prosíme o kolegiální řešení a vzájemnou domluvu.

Zpět