Režim na UP od 13. 9. 2021 v souvislostí s covidem-19 včetně doporučení rektora (aktualizováno 14. 9.)

Úterý 14. září 2021, 10:04

V souvislosti s přetrvávajícím výskytem covidu-19 pro vás v následujícím textu shrnujeme aktuálně platná opatření, která se týkají režimu na Univerzitě Palackého, včetně doplňujících

doporučení rektora UP Martina Procházky, která jsou níže ZVÝRAZNĚNA.

Znění těchto opatření i návazných doporučení budeme na základě měnící se situace aktualizovat.


Ochrana dýchacích cest

V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 30. července 2021 včetně změn provedených mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 27. srpna 2021 je od 31. 7. 2021 do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)) všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.

Ochranu dýchacích cest mohou odložit mj.:

 • studenti a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni;

  z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocněním covid-19 na UP rektor UP doporučuje všem studentům UP použít předepsanou (určenou) ochranu dýchacích cest po celou dobu vzdělávání;

 • pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání;

  z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP rektor UP doporučuje vyučujícím, kteří na základě výjimky nepoužijí při výuce definovanou ochranu dýchacích cest, držet od studentů odstup minimálně 1,5 metru, pokud to umožňují rozměry posluchárny;

 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru;

  z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocněním covid-19 na UP rektor UP doporučuje všem zúčastněným použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu zkoušky;

 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory);
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak;

  rektor UP doporučuje všem zaměstnancům UP použít ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách UP vyjma pobytu ve vlastní pracovně (kanceláři);

 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu;
 • osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech;
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu;
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů;
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie.

Hromadné akademické obřady, kulturní akce a společenské akce (imatrikulace, promoce, kulturní, společenské a sportovní akce)

U hromadných akademických obřadů, jako jsou imatrikulace a promoce, a u kulturních, společenských a sportovních akcí, jichž se účastní v jednu dobu více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 26. srpna 2021, tj. fakticky je třeba zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků (systém O-N-T).

V případě potřeby lze využít veřejná testovací místa ve Fakultní nemocnici Olomouc, v Galerii Šantovka, v Obchodním centru Haná nebo v Obchodním centru Olympia.

Uvedené opatření se však nevztahuje na vzdělávání poskytované vysokou školou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Pro účast na vzdělávání poskytovaném dle zákona o vysokých školách tedy není nutné dokládat bezinfekčnost.

Rektor UP však doporučuje, aby vyučující poučili studenty o významu bezinfekčnosti před započetím rozvrhovaných výukových aktivit.

Ubytování na kolejích

Pro ubytované na kolejích aktuálně platí tyto podmínky dle opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021.

Příjezdy ze zahraničí

Pravidla pro příjezdy studentů a zaměstnanců ze zahraničí

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)