S Fulbrightem v New Yorku

Marie Meixnerová: "Fulbright jse skutečně lifechanging experience"
Foto: archiv Marie Meixnerové
sobota 7. červenec 2018, 8:00 – Text: Milada Hronová

„Tak dlouhý a náročný pobyt vás donutí poznat sama sebe. Přehodnotíte své současné aktivity, sociální kontakty a taky si uspořádáte životní priority. Fulbright je skutečně lifechanging experience, jak mi tvrdili mnozí, kteří jej absolvovali,“ říká Marie Meixnerová, doktorandka katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty. Díky Fulbrightovu stipendiu absolvovala devítiměsíční pobyt ve Spojených státech, na Teachers College Kolumbijské univerzity v New Yorku.

Marie Meixnerová je absolventkou filozofické fakulty a prosazuje se mimo jiné i jako internetová a konceptuální umělkyně. Už dnes ji kdekdo může znát jako kurátorku, do povědomí se dostala také jako dramaturgyně Přehlídky filmové animace a současného umění PAF Olomouc. Není proto divu, že se jí stal právě New York se svou kulturní nabídkou pravým místem k působení. Tady i poznala, jakou hodnotu má ve společnosti vzdělání, a pochopila, jaké jsou rozdíly mezi americkým a českým vysokoškolským systémem.

„Na Kolumbijské univerzitě jsem si i uvědomila, jakou kvalitu a cenu má české vzdělávání. Docenila jsem schopnosti a kvalitu českých studentů i kvalitu českých pedagogů, které osobně znám. Řada z nich totiž využívá progresivní a velmi efektivní metody, které v Americe teprve objevují,“ říká. Když se zamýšlí, v čem je hlavní rozdíl mezi tuzemskými a špičkovými americkými univerzitami typu Kolumbijské, vidí hlavní nepoměr v motivaci a přístupu.

„Pedagogové jsou těmi, kteří mohou vzbudit ve studentech větší zájem o daný problém, oni jim mohou pomoci pochopit a jasně formulovat, proč dané znalosti potřebují a k čemu je konkrétně v praxi i osobním životě využijí. Motivovaný student a motivovaný pedagog jsou spojité nádoby, z nichž se odvíjí, kolik času a energie jsou zúčastnění schopni investovat do studia,“ shrnuje. Na jejím příkladu je také dobře vidět, že když se spojí snaha a motivace, objeví se i příležitosti.

ScreenSaverGallery aneb Výstava po celém světě

Na Kolumbijské univerzitě se Marii totiž podařilo připravit velký mezinárodní výstavní projekt, který nazvala Unleashing Screensaver. Vystavuje se současně v New Yorku pod záštitou jedné z nejprestižnějších amerických univerzit a skrze virtuální galerii ScreenSaverGallery pak doslova po celém světě.

„Kurátoři mne jako umělce přizvali k výstavě věnované odkazu Maxine Greenové, jedné z nejvýznamnějších novodobých filozofek pedagogiky, a tak jsem začala přemýšlet, jak její myšlenky můžu smysluplným způsobem oživit. Iniciovala jsem projekt zaměřený na otázky estetického vzdělávání,“ vysvětluje doktorandka.

Jak její projekt vypadá v reálu? „Každá z participujících skupinek studentů z různých zemí vedená oslovenými pedagogy dodala dílo, které je zprostředkováno prostřednictvím internetového streamu ve spořiči obrazovky. Šlo tedy především o videa, texty, zvukové soubory, slideshow fotografií, live streamy, nebo přímo digitální umělecká díla, net art a podobně. Postupně se všech šedesát děl objevovalo ve vir­tuální ScreenSaverGallery.“

Newyorské zkušenosti

V New Yorku nebyla Marie Meixnerová poprvé. Teprve dlouhodobější pobyt však ukázal jiný rozměr města s jeho negativními, ale i některými pozitivními stránkami, ke kterým patří i možnost jezdit po okolí a díky notebooku psát disertaci kdekoliv, třeba na Coney Islandu.

„Že by byl New York středobodem moderní světové kultury? Mám své pochybnosti. Samozřejmě je zde spousta galerií a muzeí s originály a zásadními výtvarnými díly, stále se tu něco děje. Měla jsem prezentaci v Brooklynu, na Kolokviu kreativních technologií na Kolumbijské univerzitě, nahlédla jsem do ateliérů umělecké školy Cooper Union,“ říká. Studentům a zaměstnancům Kolumbijské univerzity jsou podle ní volně přístupné i různé databáze a on-line verze publikací. Jako diváci se mohou konferencí, veřejných debat nebo prezentací na nejrůznější témata účastnit zdarma nebo za snížené vstupné. Mají také zdarma vstup do většiny newyorských muzeí. Pracují i s moderními technologiemi, které si mohla vyzkoušet i Meixnerová. „Digital embroidery machine, laser cutter, 3D tiskárna, to jsou jen některé. Zkusila jsem i programování počítačových her, budování virtuální reality i vytváření 3D modelů.“

Marie Meixnerová tvrdí, že dokonale se na takový pobyt připravit asi nedá. „Překvapilo mne ale, v kolika oblastech jsme v Čechách technologicky nebo myšlenkově napřed.“ Už ke konci pobytu věděla, jakou inspiraci si z Ameriky přiveze. Až složí doktorát, chce se výrazněji angažovat v otázkách udržitelnosti a politiky. „Pokud jsem totiž ve svém americkém okolí odpozorovala nějaký výrazný pozitivní rys, pak je to snaha o posilování sociálních a sousedských vztahů, péče o komunitu v míře, v jaké u nás chybí, a která je pro společnost potřebná. Naopak v otázkách udržitelnosti a domýšlení širších konsekvencí, kterou si volně překládám jako úctu k sobě samému, ke svým předkům, budoucím potomkům i k lidem, kteří tu jsou paralelně s námi, jsou Státy sto let za opicemi a většinová populace slouží jako naprosto odstrašující příklad. Tato témata mě díky děsivé americké zkušenosti začala hodně zajímat.“

Marie Meixnerová (* 1986) absolvovala anglickou filologii, filmovou vědu a komunikační studia na Univerzitě Palackého. Nyní pokračuje ve studiu jako doktorandka na katedře výtvarné výchovy v ateliéru Intermédií. Ve své badatelské i kurátorské činnosti se dlouhodobě zabývá komunikačními a interpretačními strategiemi internetového umění s důrazem na současný český a světový net art a jeho přesahy. Je také dramaturgyní Přehlídky filmové animace a současného umění PAF Olomouc a prosazuje se i jako internetová a konceptuální umělkyně. V roce 2016 její výstavní projekt olomouckého konceptuálního umění podpořil i Nadační fond UP.

 

Zpět