Sanatoria Klimkovice se stala fakultním pracovištěm pedagogické fakulty

Studentka Klára Bařinová provádí u malého klienta za dohledu zkušené terapeutky Martiny Rojkové tak zvanou bazální stimulaci pomocí strunného lehátka. Hraje na struny, jejichž vibrace se přenášejí do celého těla pacienta.
Foto: Ivana Gračková
Pondělí 23. duben 2018, 11:01 – Text: Milada Hronová

Díky nově uzavřenému memorandu o spolupráci a několika dalším dohodám se novým pracovištěm pedagogické fakulty stala Sanatoria Klimkovice. Propojení lázní a fakulty umožní nejen společnou přípravu studentů, ale i spolupráci na řadě výzkumných úkolů, jejichž hlavním cílem je zařadit speciální pedagogy do zdravotního systému v Česku.

I když Pedagogická fakulta UP spolupracuje s Klimkovicemi už zhruba dva roky, doposud byly obsahem této aktivity především odborné praxe studentů speciální pedagogiky. Dnes jsou praxe pouze součástí nové dohody, i když se rozsah a počet praktikujících studentů značně rozšíří. Obě instituce se budou věnovat i společnému výzkumu, budou spolupracovat při řešení interních i externích grantů a projektů, které jsou spolufinancovány z evropských strukturálních a investičních fondů i dalších poskytovatelů, budou spolupracovat i při experimentálním vývoji a inovacích či při vědeckých experimentech. Zvláště se pak spolupráce zaměří na speciálně pedagogickou oblast logopedie, tyflopedii, surdopedii a somatopedii.

„Studenti se v praxi potřebují seznamovat s terapiemi, o nichž se učí ve skriptech a Klimkovice mají mnoho moderních, jinde v České republice nevyužívaných, terapií pohromadě. Dosavadní spolupráce byla výborná, a tak jsme se rozhodli, že ji rozšíříme o společný výzkum,“ řekla Kateřina Vitásková z Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty. Zatímco dříve se lázně specializovaly především na lékařské a zdravotnické úkony, dnes podle ní roste poptávka po rehabilitaci a speciálně pedagogických aktivitách. „V sanatoriích hodně chybí neučitelské speciálněpedagogické obory, které se zaměřují na diagnostiku, intervenci a terapie,“ dodala Kateřina Vitásková.

Sanatoria Klimkovice disponují moderní technikou. Využívají například OptiMusic nebo EEG Biofeedback, s nímž se dříve pracovalo především u dětí s poruchou pozornosti, s ADHD či s poruchami učení. „Víme ale, že se tato technika dá dobře aplikovat i v kognitivních terapiích. Například EEG Biofeedback pracuje s klientem na jeho koncentraci, pozornosti. Klient je při této terapii napojený na počítačový systém a technika měří a využívá elektrické potenciály  a vlnění jeho mozku. Svými myšlenkami, svou koncentrací dotyčný ovlivňuje danou situaci,“ vysvětlila Kateřina Vitásková. Dodala, že už na podzim se na praxi do Klimkovic vypraví další zhruba desetičlenná skupina posluchačů. 

Podle Lenky Dzidové, odborné garantky spolupráce za Sanatoria Klimkovice, mají už dnes připravený soubor témat pro odborné, zejména diplomové a disertační práce. Výsledky studentských prací pak chtějí v praxi využít.

„Potřebujeme kvalitní odborníky a předpokládáme, že právě z některých studentů si vychováme spolupracovníky. Zájemci by měli výborně umět anglicky, stejně tak dobře se musejí orientovat  v jednotlivých terapiích,“ řekla Lenka Dzidová, která je v rámci ČR uznávanou odbornicí na klinickou logopedii.  „I když máme dostatek špičkového personálu, musíme myslet na budoucnost. U mnoha terapií jsou totiž speciální pedagogové nezastupitelní a v rámci zdravotních pojišťoven je zatím jejich práce nezařaditelná. Pokud nemají nějaké školení nebo atestace, náklady na jejich práci dnes musí nést buď zařízení nebo klient,“ dodala. Právě proto se společné vědecko-výzkumné bádání fakulty a lázní bude zaměřovat také na roli speciálních pedagogů ve zdravotnictví v České republice a zemích Evropské unie, na transdisciplinární kooperaci speciálních pedagogů ve zdravotnictví při zvyšování efektivity péče o osoby se speciálními potřebami, na postavení speciálních pedagogů v rezortu zdravotnictví ve vztahu ke kognitivní rehabilitaci osob se specifickými potřebami, či na systémové uplatnění a financování speciálních pedagogů ve zdravotnictví v České republice. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)