Seminář pro zahraniční lékaře se zaměří na pohybovou složku dýchání

Seminář Dýchání ve zdraví a nemoci.
Foto: archiv Kateřiny Neumannové
středa 5. září 2018, 13:00 – Text: Martin Višňa

S významem a možnostmi plicní rehabilitace se ve dnech 7. a 8. září v Aplikačním centru BALUO seznámí třicítka lékařů ze zemí střední a východní Evropy. Prakticky zaměřený seminář Respiratory preceptorship Breathing in health and disease: Non-pharmacological methods to support breathing pattern, česky zkráceně Dýchání ve zdraví a nemoci, pořádá katedra fyzioterapie fakulty tělesné kultury.

„Chceme, aby se při vyšetření dýchacího systému osob s poruchami dýchání nezapomínalo na pohybovou složku dýchání včetně zhodnocení dechového vzoru. Pro dýchání jsou velmi důležité dýchací svaly, které zabezpečují pohybovou složku dýchání během dechového cyklu. Cílem semináře je představit lékařům možnosti plicní rehabilitace a upozornit je na význam této nefarmakologické části léčby, která může pacientům výrazně pomoci v jejich běžném denním fungování a ke zlepšené kvalitě života,“ uvedla organizátorka akce Kateřina Neumannová.

Během semináře se bude hovořit o vyšetření dechového vzoru a posouzení síly dýchacích svalů, o důležitosti hodnocení dechového vzoru při zátěži, také o posturální a stabilizační funkci dýchacích svalů nebo o možnostech ovlivnění dýchání u pacientů s poruchami dýchání i u sportovců. Dojde i na řadu praktických ukázek a testů. Vedle Neumannové se role lektora ujmou a podělí se o své zkušenosti Vladimír Koblížek z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Jakub Zatloukal z univerzitní nemocnice v britském Leicesteru, fyzioterapeutka reprezentace judistů a sportovních gymnastů Lucie Machová a Zdeněk Svoboda z katedry přírodních věd v kinantropologii. 

Seminář Dýchání ve zdraví a nemoci pořádá katedra fyzioterapie za podpory firmy Novartis již potřetí. Prvního ročníku se účastnili pouze čeští lékaři, vloni do Aplikačního centra BALUO již zavítali lékaři například z Albánie, Chorvatska, Rumunska, Slovenska či Izraele. „Na akci byly velmi pozitivní ohlasy, byli jsme tedy osloveni, zda nemůžeme seminář uspořádat znovu,“ dodala Neumannová.