Senát filozofické fakulty věnoval svou pozornost aktuální situaci doktorandů

Fotogalerie: Vojtěch Duda
Pondělí 15. červen 2020, 11:50 – Text: Milada Hronová

Bohatý program červnového jednání Akademického senátu filozofické fakulty obsáhl i téma, které se týká nové situace doktorských stipendií. Jejich základ, který dnes fakulty doplácejí do výše minimální mzdy, tedy do částky 14 600 korun, se sníží. Od září se doktorské stipendium vrátí na výši příspěvku MŠMT 11 250 korun. Na filozofické fakultě bude na základ tohoto příspěvku navazovat motivační program.  

Novelu č. 1 Stipendijního řádu UP schválil Akademický senát UP ve znění po jednání jeho legislativní komise 15. dubna, nyní se ji s odkazem na různé finanční poměry snaží implementovat jednotlivé fakulty univerzity. Vedení filozofické fakulty představilo novou podobu doktorského stipendia na jednání fakultního senátu v minulém týdnu. Doktorandům poskytne všechny informace 29. června prostřednictvím videokonference.

Nová podoba doktorských stipendií na FF

Akademický senát UP přijal před časem usnesení, v němž vyzval fakulty, aby ve svých vnitřních normách systémově upravily problematiku přiznávání doktorských stipendií podle daného ustanovení tak, aby přispěla ke zkvalitnění doktorských studijních programů (DSP) na UP a nevedla ke snížení počtu studentů. Na filozofické fakultě tuto oblast již řešilo vedení FF UP se Studijní komisí senátu FF a podle proděkanky pro vědu a výzkum Lenky Zajícové se jí nyní budou zabývat i oborové rady fakulty.

„Každý z doktorandů, který ukončí studium v řádném termínu, obdrží částku ve výši 50 tisíc korun. Nově připravujeme pro studenty DSP i možnost dalších příplatků, a to v rámci motivačního systému. Naši doktorandi si tak k částce stanovené příspěvkem MŠMT budou moci přijít na další finance podle publikační činnosti, práce na projektech či například podle činnosti na dané katedře,“ uvedla Lenka Zajícová. Doplnila, že připravované příplatky se budou rozdělovat do tří kategorií. 

Situaci související s doktorskými stipendii komentovala na senátu fakulty i Renata Čižmárová, předsedkyně Studijní komise AS FF UP, která řekla, že na příplatek budou mít problém dosáhnout doktorandi prvních ročníků, kteří se do různých projektů teprve budou zapojovat i doktorandi druhých ročníků, kteří v porovnání se staršími ročníky nebudou mít zatím na čem stavět, protože se vždy hodnotí výkon z předešlého roku. Zdůraznila také, že na připravovaný motivační program, který vedení doktorandům představí na videokonferenci na konci června, dosáhne z důvodů omezených finančních prostředků fakulty pouze polovina z nich. 

Senát se věnoval také volebnímu řádu, etickým otázkám i novému programu na CMTF

AS FF UP vzal během červnového jednání na vědomí předložený Harmonogram akademického roku 2020–2021. V předloženém znění schválil Podmínky a organizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2020–2021. Schválil také novelizovaný Volební řád FF UP, a to ve znění, ve kterém byl zaslán AS UP. O jeho další novelizaci vztahující se k Institutu volební stížnosti se na žádost AS UP bude na filozofické fakultě dále jednat.

Během jednání se senátoři FF věnovali také etickým otázkám na fakultě a směrnici jejího děkana vztahující se k ombudsmanovi. Znovu se této směrnici budou věnovat na podzim. V následujícím období a na širším fóru chce senát FF vyvolat i diskuzi o dalším setrvání Konfuciova institutu na UP.

Odmítavě se senát FF vyjádřil k akreditaci nového studijního programu cyrilometodějské teologické fakulty s názvem Etika a kultura v mediální komunikaci, jenž umožňuje interpretaci, která koliduje s programem žurnalistiky. 

Usnesení související se Stipendijním řádem UP přijatá AS UP dne 15. 4. 2020

- AS UP schválil Novelu č. 1 Stipendijního řádu ve znění po jednání LK AS UP.

- AS UP vyzývá fakulty UP, aby ve svých fakultních vnitřních normách, které provádějí čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu UP ve znění novely č. 1, upravily systémově problematiku přiznávání doktorských stipendií dle tohoto ustanovení tak, aby přispěla ke zkvalitnění DSP na UP a nevedla ke snížení počtu studentů DSP.

AS UP vedly ke schválení nové podoby Stipendijního řádu UP ekonomické důvody – úbytek financí ve stipendijních fondech.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)