Senát FTK vede opět Soňa Formánková, známé je i složení komisí

Ze zasedání AS FTK UP.
Foto: Martin Višňa
Pátek 30. říjen 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Již dvakrát se v novém složení sešel Akademický senát Fakulty tělesné kultury UP. Zatímco na zářijovém ustavujícím zasedání se rozhodovalo mimo jiné o vedení tohoto grémia pro funkční období 2020–2023, nyní bylo na programu především hlasování o členech jednotlivých komisí. 

Staronovou předsedkyní byla na ustavujícím zasedání senátu zvolena Soňa Formánková z katedry sportu, ve volbě byla jedinou kandidátkou. Také na pozici 1. místopředsedy nedošlo ke změně, ze tří kandidátů senátoři zvolili Davida Smékala z katedry fyzioterapie. Studentským místopředsedou byl odhlasován Jan Vindiš, student doktorského programu Kinantropologie.

Svoji práci po říjnovém zasedání mohou zahájit také tři senátní komise, o jejichž členech se nyní rozhodovalo. Ekonomickou komisi povede v následujících třech letech Zdeněk Svoboda z katedry přírodních věd v kinantropologii, legislativní Svatopluk Horák z katedry společenských věd v kinantropologii (dále KSK) a pedagogickou Jana Pelclová z Institutu aktivního životního stylu.

Kromě toho Akademický senát FTK UP ve složení, které vzešlo z květnových voleb, již rozhodoval také o novém členu Vědecké rady FTK UP nebo zástupci fakulty v Legislativní komisi AS UP. Senátoři souhlasili s návrhem děkana Michala Šafáře jmenovat novým členem Vědecké rady FTK UP děkana Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Jana Cacka. Do Legislativní komise AS UP senátoři nominovali Janu Vašíčkovou z KSK. Fakultní disciplinární komisi doplní student a místopředseda senátu Jan Vindiš.

Per rollam mezi zasedáními pak senátoři FTK schválili záměr navazujícího magisterského studijního programu Fyzioterapie. David Smékal, který katedru fyzioterapie vede, senát informoval také o tom, že v souvislosti s epidemií koronaviru je vyhlášena pracovní povinnost i pro jejich studenty. Povolán ovšem zatím nikdo nebyl.

Zpět