Senátoři FZV schválili rozpočet pro letošní rok

Děkan Jaroslav Vomáčka s kandidátkou na proděkanku Zuzanou Dohnalovou na zasedání AS FZV UP. Foto: Martin Višňa
pátek 12. duben 2019, 11:00 – Text: Martin Višňa

Zásadním bodem programu dubnového zasedání Akademického senátu fakulty zdravotnických věd byl rozpočet fakulty pro letošní rok. Senátoři také řešili uvolněnou pozici proděkana pro zahraniční spolupráci a vnější vztahy.

Navržený rozpočet, který podle děkana Jaroslava Vomáčky pracuje s největším objemem finančních prostředků v historii fakulty, schválili přítomní senátoři jednohlasně. „Celkem v letošním roce budeme hospodařit s téměř 52 miliony korun. Základní dotace činí po odvodu na rektorát 48 milionů, ve zdroji 19 počítáme s nárůstem na 1,7 milionu a příspěvek na rozvoj výzkumné organizace činí přes 1,7 milionu korun. Největší nákladovou položkou jsou mzdy, tvoří 60 procent nákladů,“ vypočetla tajemnice fakulty Lenka Doleželová.

Děkan Jaroslav Vomáčka k tomu připomněl, že je třeba brát v úvahu financování nových oborů, které se otevřou na podzim. A poznamenal také, že metodika výpočtu příspěvku na rozvoj výzkumné organizace nezohledňuje současný vědecký růst fakulty. „Je to škoda. Za loňský rok máme tři články v prvním decilu a další tři v prvním kvartilu nejlepších časopisů,“ uvedl děkan.

Přítomným následně představil možnou nástupkyni Radky Filipčíkové, která v březnu rezignovala na funkci proděkanky pro zahraniční spolupráci a vnější vztahy. Členy senátu u Zuzany Dohnalové z Ústavu zdravotnického managementu zajímalo především její souběžné působení na Univerzitě Tomáše Bati. I kvůli obavám z možného střetu zájmů senát se záměrem jmenování Dohnalové do funkce proděkanky nakonec nesouhlasil. „Ještě o tom chci diskutovat. Na kandidátce, která je podle mě velmi schopná a má bohaté zkušenosti z oblasti zahraniční spolupráce, svým způsobem trvám. Ale nechci jít proti názoru senátu,“ komentoval situaci děkan Jaroslav Vomáčka.

Senátoři během zasedání dále schválili upřesněné podmínky přijímacího řízení anglického studijního programu Physiotherapy. Mluvilo se i o mzdách technickohospodářských pracovníků nebo o dobré spolupráci s lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí a zazněly informace z postupu příprav výstavby nové budovy. Příště se Akademický senát FZV UP sejde ve čtvrtek 9. května.