Senátoři pedagogické fakulty schválili rozpočet na rok 2019

Senát PdF UP schválil rozpočet fakulty.
Foto: Milada Hronová
neděle 7. duben 2019, 8:04 – Text: Milada Hronová

Sedmnácti hlasy přijal Akademický senát PdF UP Metodiku dělení příspěvků a dotace na rok 2019. Všech sedmnáct přítomných senátorů pak schválilo i rozpočet fakulty na rok 2019. Pedagogická fakulta v něm bude hospodařit s téměř 205 miliony korun.

O dokumentech hovořila na dubnovém zasedání děkanka Libuše Ludíková, která senátorům připomněla, že fakultní Metodika dělení příspěvků a dotace reaguje na zvýšení mezd akademických pracovníků s účinností od 1. ledna 2019. Po jednání odborů s rektorem pak s účinností od května i na čtyřprocentní zvýšení mezd THP pracovníků a dělnických profesí. Fakulta je podle ní v personálně i finančně stabilním období. V ukazatelích A a K, tedy v příspěvcích na studenty a v požadovaných indikátorech kvality, obdrží téměř 197 milionů korun. V dalších ukazatelích získá téměř 40 milionů korun.

„Na centrální jednotky a prostředky odvedeme podle stanoveného vzorce více než 32 milionů korun. Budeme tak hospodařit s téměř 205 miliony korun. Meziročně jsme si v obou ukazatelích polepšili. Chci zdůraznit, že naše metodika výrazně podporuje pracoviště,“ uvedla Libuše Ludíková. Meziroční nárůst financí pedagogické fakulty potvrdil i Kamil Kopecký, vedoucí ekonomické komise AS PdF UP. Ta oba dokumenty doporučila schválit.

Senátoři pedagogické fakulty se během jednání seznámili i s obsahem nedávného dvoudenního setkání Asociace děkanů pedagogických fakult České a Slovenské republiky. „Naše fakulta z něj vyšla velmi pozitivně. Jsme pravděpodobně jedinou pedagogickou fakultou v republice, která má v rámci programů vše akreditováno. Naše obrovské nasazení při přípravě akreditací vyšlo pozitivně. Setkání Asociace vnímám jako užitečné i proto, že jsme se s ostatními děkany dohodli na jednotném modelu, který se týká doplňkového studia,“ dodala Libuše Ludíková.

Zdůraznila přitom, že nejen dosavadní jednání jak s ministerstvem školství, tak na úrovni vlády ČR avizují podporu vzdělávání pedagogů. Vzpomněla, že Asociace děkanů pedagogických fakult se zúčastnila i Klára Gondková, ředitelka odboru vysokých škol MŠMT, která potvrdila, že se s podporou počítá i v dalších letech. „Potvrzení tohoto záměru vyplývá mimo jiné z vládního materiálu Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021 z května 2018, kde je deklarována i podpora společensky potřebných studijních programů, připravujících vybrané profese, zejména učitele. K tomu má být podle tohoto materiálu rozpočet kapitoly MŠMT od roku 2019 minimálně po dobu šesti let každoročně účelově posílen celkově o částku 700 milionů korun,“ upřesnil pro Žurnál UP Petr Valášek z odboru podpory vysokých škol a výzkumu.