Senátoři schválili rozpočet PřF na rok 2024 a upozornili na podfinancování českého vysokého školství

Foto: Ota Blahoušek
Středa 26. červen 2024, 11:00 – Text: Šárka Chovancová

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého schválil v pondělí 24. června rozpočet fakulty na rok 2024 a požádal vedení přírodovědecké fakulty, aby na základě připomínek vzešlých z jednání všech vědecko-pedagogických rad a podnětů z jednotlivých kateder vhodně upravilo metodiku dělení finančních prostředků pro rok 2025 a další období.

Fakultní senát na svém pondělním zasedání posvětil novelu metodiky dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty, obecné zásady hospodaření PřF UP na rok 2024 i zprávu o hospodaření přírodovědecké fakulty za rok 2023 ve znění po projednání ekonomickou komisí senátu.

Rozpočet fakulty na letošní rok byl po rozsáhlé diskuzi schválen 14 hlasy, přičemž potřebné kvórum bylo 13 hlasů. Děkan Martin Kubala kritizoval způsob rozdělování finančních prostředků mezi fakulty a upozornil, že situaci na přírodovědecké fakultě vnímá jako velmi napjatou. „Dlouhodobé restriktivní kroky vedení univerzity vůči přírodovědecké fakultě už přesahují únosnou mez. Při dělení prostředků čím dál častěji není zohledňována velikost fakulty, ani materiální náklady, které jsou nezbytné k udržení jejího provozu. V letošním roce očekáváme více než dvojnásobný účet za energie oproti roku 2022. Zatímco loni byly zvýšené náklady kompenzovány z příspěvku MŠMT v ukazateli F, v letošním roce se rektor rozhodl PřF z podílu na tomto fondu vyloučit a ani jinou formu kompenzace nám nepřiznal," řekl Martin Kubala.

Obdobně podle děkana zdražily například i chemikálie, technické plyny a další položky nezbytné k provozu laboratoří. „Obrovské škody nadále způsobuje fakultě projekt vysokoškolského ústavu CATRIN. Stále je nám bráněno užívat podstatnou část naší infrastruktury a přístrojového vybavení, což vede k dalším zbytečným nákladům, protože si naše pracoviště musejí pro zajištění své činnosti za úplatu pronajímat prostory nebo duplicitně nakupovat majetek. Nejenže jsme se ani zde stále nedočkali žádných kompenzací, ale nejsme schopni se domoci ani zaúčtování řádných plateb za společné provozní a investiční náklady v holickém areálu. Za těchto podmínek je vážně ohroženo zajištění provozuschopnosti fakultní infrastruktury. Situace je pro většinu pracovišť velmi nekomfortní již nyní," uvedl Martin Kubala.

Prostorový diskomfort se už dotýká i výuky. Jak v diskuzi upozornil senátor Miloš Fňukal, i při velmi mírném zvýšení počtu studentů začíná být s ohledem na limitovaný počet učeben problém rozumně sestavit rozvrh.

Senátoři také schválili výroční zprávu o činnosti Přf UP za rok 2023 a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025. Akademický senát vzal na vědomí záměry akreditace studijních programů Aplikovaná matematika (Bc.), Petroleum and Geoenergy Engineering (NMgr.) a Copernicus Master in Digital Earth (NMgr.).

Na závěr pondělního zasedání senátoři upozornili na dlouhodobé podfinancování českého vysokého školství a požádali vládu a parlament o urgentní řešení této nepříznivé situace.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)