Seriál o Nadačním fondu UP. Absolventi v USA podporují univerzity, říká Miloslav Bešta

Miloslav Bešta.
Foto: Archiv MB
sobota 20. leden 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce v tomto roce oslovit nové dárce. Kampaň nazvaná „Darujte příležitost!“ odstartuje v polovině února. Podpořit se ji rozhodlo i několik úspěšných absolventů Univerzity Palackého. V našem sobotním seriálu se dozvíte, co některé z nich k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na UP.

Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Miloslav Bešta, vývojář ve společnosti  Google, absolvent přírodovědecké fakulty.

Jaký význam mělo pro vaši současnou kariéru studium na Univerzitě Palackého?

Studium na Univerzitě Palackého mi poskytlo základ, který jsem mohl později rozvíjet. Studium zahrnovalo jak teoretické základy oboru - v mém případě informatiky a matematiky, tak praktické dovednosti jako například dvousemestrový softwarový projekt. Bez kombinace těchto dovedností se dá jen těžko prosadit ve světě IT.

V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt se svou alma mater?

Pro mě je kontakt s alma mater více méně emoční záležitostí. Jako student jsem vždy ocenil, když jsem dostal podporu od univerzity. A nezáleželo na tom, jestli podpora byla finanční, například ve formě stipendia, nebo znalostní, například ve formě kvalitních přednášek.

Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit?

Ve Spojených státech, kde žiju, je běžné, že absolventi podporují své univerzity, které jim vlastně umožnily vybudovat často úspěšnou kariéru. Osobně oceňuji také fakt, že Univerzita Palackého zřídila fond na podporu studentů, protože já sám jsem podobnou podporu na americké univerzitě získal a bez ní bych o studiu na ní mohl uvažovat jen stěží.

Zpět