Seriál o Nadačním fondu UP. Univerzita jde dobrou cestou, míní advokát Kamil Andree

Kamil Andree.
Foto: Archiv NF UP
sobota 3. únor 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce v tomto roce oslovit nové dárce. Již záhy odstartuje kampaň nazvaná „Darujte příležitost!“. Podpořit se ji rozhodlo i několik úspěšných absolventů Univerzity Palackého. V našem sobotním seriálu se dozvíte, co některé z nich k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na UP.

Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Kamil Andree, advokát a insolvenční správce, absolvent právnické fakulty.

Jaký význam mělo pro vaši současnou kariéru studium na Univerzitě Palackého?

Studium na Univerzitě Palackého má pro mou profesní dráhu zcela zásadní význam. Nejen, že je základním předpokladem pro výkon profese, ale i úrovní přednášejících mi poskytlo kvalitní základ pro profesní postup. Rád bych zde vzpomenul pozdějšího místopředsedu Ústavního soudu pana profesora Pavla Holländera a jeho inspirativní přednášky z filozofie práva, státovědy a práva ústavního. Jsem také člověk společenský, a tak i kontakty s úspěšnými spolužáky jsou věcí příjemnou i prospěšnou.

V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt se svou alma mater?

Kontakt s alma mater přináší dobrý pocit, že věci jdou správným směrem. Že univerzita výrazně rozvíjí svůj potenciál a jde dobrou cestou. Bezpochyby vývoj trendů v právu se děje i na akademické půdě, a může tedy být přínosem i pro současnou praxi. Lze také v tomto směru zmínit nové zajímavé osobnosti, které mohu blíže sledovat.

Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit?

Nadační fond se mi líbí, protože podporuje dobrou věc – vzdělání. Výborný je způsob, kterým tak činí. Peníze dárců jdou přímo na konkrétní projekty a studentům. Motivací je pro mne také osobní vztah k univerzitě, jíž jsem absolvent a kde jsem získal dobré vzdělání.

Zpět