Série učebnic češtiny pro cizince Czech it UP je kompletní

Foto: Jakub Čermák
Čtvrtek 5. květen 2022, 8:00 – Text: Tomáš Franta

Čeština od A do C. Tak by se nově mohlo mluvit o sérii učebnic češtiny pro cizince Czech it UP. Vydavatelství Univerzity Palackého totiž představuje díly pro mírně pokročilé studenty na jazykové úrovni A2 a B1, které dosud v řadě chyběly. Projekt Czech it UP je tak kompletní a pokrývá celou škálu jazykového vzdělávání od úplných začátečníků (A1) po pokročilé (C1). Učebnice inspirované moderním oxfordským stylem výukových materiálů připravili odborníci z katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP a olomoučtí lektoři češtiny pro cizince.

Projekt Czech it UP začal v roce 2020 a navázal na více než třicetiletou tradici výuky češtiny pro cizince v Olomouci, která se dnes odráží například také ve speciálních studijních programech a kurzech pro cizince i oblíbené Letní škole slovanských studií, na kterou se každoročně sjíždějí stovky studentů z desítek zemí po celém světě.

Po učebnicích Czech it UP pro úplné začátečníky (A1) a nejpokročilejší studenty (B2 a C1) se nyní dočkají i ti cizinci, kteří se ve svých češtinářských schopnostech nacházejí „uprostřed cesty“. Nová učebnice na úrovni A2 je určena pro zdatnější začátečníky, kteří již úspěšně ovládají základy češtiny. Učebnice na úrovni B1 pak využijí mírně pokročilí studenti.

„Na projektu od jeho počátku pracovaly dva relativně nezávislé týmy. Museli jsme proto vytvořit takovou koncepci a mechanismus spolupráce, aby všechny materiály měly jednotnou strukturu i metodická východiska a byly kompatibilní ve výkladu gramatických jevů. Soudě podle ohlasů cizinců, které podle našich učebnic sama učím, i kolegů v řadách domácích a zahraničních učitelů češtiny se nám to úspěšně podařilo,“ říká Darina Hradilová, vedoucí autorského kolektivu učebnic na úrovni B1–C1.

„Ráda bych poděkovala všem spoluautorům, mezi nimiž byla i řada posluchačů doktorského studijního programu, za práci na celém projektu. Díky jejich novým nápadům jsou naše učebnice příjemně dynamické a přinášejí komunikační témata blízká současné mladé generaci,“ doplňuje.

To potvrzuje i Tereza Švarcová, která se podílela na přípravě učebnic pro začátečníky na úrovni A1–A2. „Při tvorbě učebnic pro začátečníky jsme dbali především na používání moderního přirozeného jazyka, se kterým se studenti budou setkávat při komunikaci s rodilými mluvčími češtiny. Učebnice pro začátečníky jsou navíc unikátní svým způsobem práce se slovní zásobou. Je v ní kladen důraz především na aktivní využívání klíčové slovní zásoby, což je podpořeno netradičním zpracováním seznamu slovíček na konci každé lekce,“ uvádí.

Série Czech it UP nabízí studentům a učitelům nejen učebnice a cvičebnice, ale také autentické doprovodné audio nahrávky a videa z dílny Audiovizuální produkce UP, které jsou dostupné na stránkách projektu czechitup.eu. Czech it UP reflektuje nejnovější trendy ve výuce češtiny pro cizince, tématy vychází vstříc současné generaci i době a studium usnadňuje využitím tzv. oxfordského časopiseckého formátu, v němž se vše potřebné k dané jazykové problematice odehrává na dvou protilehlých stranách.

„Učebnice Czech it UP se i za pouhé dva roky poměrně pevně etablovaly ve výuce češtiny doma i v zahraničí a věřím, že potenciál projektu se zkompletováním celé série ještě více umocní. Chtěl bych poděkovat všem autorům, kteří svým mnohdy až heroickým úsilím dokázali za šibeniční dva roky vytvořit nadčasovou sérii učebnic, která tu s námi bude po mnoho dalších let,“ doplnil ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek.

Podrobnější informace o sérii Czech it UP, včetně možnosti vyzkoušení či zakoupení učebnic, najdete na stránkách czechitup.eu. Celá série bude rovněž veřejnosti představena na Světě knihy 2022 v Praze ve dnech 9.–12. června. Vydavatelství UP zde v neděli 12. června od 11:00 navíc uspořádá tematickou besedu na téma trendů ve výuce češtiny pro cizince.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)