Školy by měly víc udávat trend, zaznělo v debatě o společenské odpovědnosti

Ilustrační foto.
Zdroj: universitas.cz
Pátek 26. červen 2020, 14:00 – Text: Martina Šaradínová

Téma společenské odpovědnosti na akademickou půdu rozhodně patří a vysoké školy by měly v této oblasti více udávat trend. K tomuto závěru dospěli účastníci brněnské debaty, kterou v úterý 23. června organizovaly v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita a Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Jedním z účastníků projektu, jenž propojuje 22 tuzemských vysokých škol, je i Univerzita Palackého.

Například kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová během zhruba dvouhodinové debaty, která prokázala rozmanitost názorů na společenskou odpovědnost, uvedla, že univerzity už řadu principů společenské odpovědnosti plní. Mohly by ale víc působit jako instituce, které udávají trendy a propojují lidi, kteří se společensky odpovědnými aktivitami zabývají.

„Řada aktivit je o studentech, zaměstnancích, kteří mají potřebu to dělat, ale často o sobě ani neví. Je to ohromná síla, kterou na univerzitě máme, a nový trend je v tom, abychom se o tom začali bavit a začali hledat cesty, jak tyto činnosti zlepšit a zefektivnit, jak se od sebe učit a dělat to lépe,“ řekla Marta Valešová.

Více informací o samotné debatě včetně jejího videozáznamu najdete na stránkách magazínu vysokých škol www.universitas.cz.

Na brněnskou debatu na podzim navážou další dvě setkání v Ostravě a Praze, která by se měla zaměřit na konkrétnější nástroje společenské odpovědnosti. Pražský kulatý stůl bude zaměřen na roli vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize. Účastníci setkání v Ostravě, které se uskuteční ve druhé polovině září a na jehož organizaci se podílí i Univerzita Palackého, se budou věnovat problematice klimatických změn a úloze univerzit při řešení jejich dopadů.

Zpět