Soudci přiblížili práci evropských soudů v oblasti soutěžního práva

Odborné setkání se soudci se uskutečnilo online. Foto: PF UP
Středa 30. březen 2022, 15:00 – Text: Eva Hrudníková

Hosté, čeští soudci, kteří pracují u evropských soudů, a jedno společné téma – Moderní práva v judikatuře evropských soudů. Takový byl koncept kulatého stolu určeného širší odborné veřejnosti, který pořádala právnická fakulta, její Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law a Česká asociace pro evropská studia. Odborné setkání se uskutečnilo online.

Pořadatelé pozvali na akademickou půdu dva významné české právníky, Jana P. Passera, soudce Soudního dvora Evropské unie, a Davida Petrlíka, soudce Tribunálu EU. „Chtěli jsme prakticky ukázat, jak proces digitalizace zasáhl oblast procesního práva na úrovni evropských soudních orgánů a jak ovlivnil formování nových práv vyplývajících z použití moderních technologií. Kulatý stůl předčil naše očekávání. Oba soudci se podělili o zkušenosti a nejnovější informace, jež nejsou širší odborné veřejnosti běžně dostupné,“ řekla Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence, která online setkání moderovala.

Nejskloňovanějším slovním spojením devadesátiminutového setkání bylo soutěžní právo. Právě to totiž patří k nejvíce dynamickým právním odvětvím, na něž dnes dopadají praktiky v oblasti nejnovějších technologií zvlášť citelně.

První přednášející, soudce Soudního dvora Evropské unie Jan Passer, se zaměřil na dopad digitalizace na procesní práva, specificky v kontextu šetření Komise na místě (tzv. dawn raids). Jak v úvodu připomněl, digitalizace znamenala mimo jiné násobný růst objemu dokumentů, které Komise prošetřuje, a také posun těžiště vyšetřování ze sídla podniků do prostor Komise, což narušuje dosavadní rovnováhu mezi vyšetřovateli a vyšetřovanými. Na základě dvou nedávných rozsudků ve věcech Nexans a Alcogroup a Alcodis pak demonstroval, jak v současné době „digitalizované“ šetření Komise krok po kroku probíhá a jak se k němu Tribunál i Soudní dvůr staví.

David Petrlík se následně zaměřil na hmotněprávní aspekty soutěžního práva v digitální oblasti. Na základě nejnovější judikatury se věnoval dvěma praktikám, a to dohodám týkajícím se práv duševního vlastnictví v oblasti farmacie (tzv. pay-for-delay dohody) a zneužívání dominantního postavení ze strany digitálních platforem. Pokud jde o první téma, s odkazem na rozsudky Lundbeck, Servier a Generics připomněl, že soudy zde přehledně formulovaly odpověď na otázku, kdy může být v této oblasti určité ujednání pokládáno za tzv. cílovou dohodu a koho lze považovat za potenciálního konkurenta, u druhého tématu pak na věci Google shopping demonstroval koncept „superdominance“, kterou Tribunál v této věci přijal a která klade na podniky s takovou mimořádnou tržní silou ještě větší nároky než na podniky s „běžným“ dominantním postavením.

Kulatý stůl Moderní práva v judikatuře evropských soudů byl jedním z výstupů projektu European Union and the Challenges of Modern Society: Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats. Mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno celkem pět evropských univerzit, koordinuje olomoucké Jean Monnet Centre of Excellence.

Původně se kulatého stolu měla účastnit jako host také Kateřina Šimáčková, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva. Krátce před setkáním se však omluvila z pracovních důvodů. Konalo se totiž mimořádné zasedání pléna Evropského soudu pro lidská práva. Nový termín její návštěvy PF UP je v jednání.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)