Špičkový japonský vědec přednášel kolegům ve Společné laboratoři optiky

Profesor Otani se členy řešitelského týmu projektu. Zleva: Pavel Pavlíček, Yukitoshi Otani, Iveta Vilímová a Erik Mikeska.
Foto: Helena Hiklová
středa 2. srpna 2017, 07:27 - Text: Ivana Pustějovská

Společnou laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Olomouci navštívil profesor Yukitoshi Otani, vedoucí oddělení optického inženýrství univerzity v Ucunomiji. Uznávaný japonský odborník, který se zabývá výzkumem polarizovaného světla a jeho aplikacemi v měřicích metodách, přijel do České republiky vůbec poprvé.

„Profesor Otani je jedním ze zahraničních partnerů našeho projektu Přesné optické 3D senzory s aktivními optickými prvky, který v současné době řešíme ve Společné laboratoři optiky. Cílem tohoto projektu je vyvinout zařízení, které bude opticky měřit tvar předmětu s vysokou přesností a bez nutnosti pohybovat předmětem nebo měřícím zařízením během měření,“ vysvětlil jeden z řešitelů projektu Pavel Pavlíček. Projekt je finančně podporován Grantovou agenturou ČR.

Japonský vědec, k jehož oblastem zájmu patří i optomechatronika a který každoročně organizuje mezinárodní optické sympozium ISOT (International Symposium on Optomechatronic Technologies), se koncem června účastnil konference Optical Metrology v Mnichově. Využil blízkosti České republiky a přijal pozvání do Olomouce, aby se osobně seznámil s kolegy, s nimiž spolupracuje a prohlédl si jejich laboratoře.

Výsledky svého výzkumu představil Yukitoshi Otani i na přednášce, která se konala v zasedací místnosti Společné laboratoře optiky. „Přednáška se týkala využití polarizační kamery. Ta je obdobou barevné kamery, ale místo různých barev snímá různé směry lineární polarizace světla. Ze snímaného světla se dá získat více informace než z obrazu pořízeného obyčejnou kamerou. Polarizační kamera je novinka a v současné době se hledají různé možnosti pro její využití. Jednou z nich je detekce pohledových vad například škrábanců na výrobcích,“ objasnil Pavel Pavlíček.