Společné prohlášení Univerzity Palackého v Olomouci a prof. Radka Zbořila

Pátek 28. duben 2023, 13:25

Univerzita Palackého v Olomouci a prof. Radek Zbořil konstatují, že mezi sebou vedou u Okresního soudu v Olomouci soudní spor o ochranu osobnosti. Obě strany však mají zájem tento spor ukončit, a proto činí toto společné prohlášení:

Prof. Radek Zbořil a Univerzita Palackého v Olomouci prohlašují, že v minulosti došlo mezi stranami ke vzniku množství konfliktních situací, které časově spadaly do náročného procesu konstituování vysokoškolského ústavu CATRIN na Univerzitě Palackého v Olomouci a považují za nešťastnou následnou podobu medializace vzájemných sporů, když tato svou podobou ne vždy odpovídala standardům oprávněně očekáváným od vysokoškolského prostředí. Pro budoucí vztahy v rámci univerzity (zaměstnanecké, společenské apod.) je nezbytné, aby došlo k ukončení sporu o ochranu osobnosti a k uklidnění situace.

Univerzita Palackého v Olomouci konstatuje, že jí prof. Radek Zbořil předložil vyjádření výkonných editorů odborných periodik ACS Sustainable Chemistry and Engineering a Water Research dosvědčujících (podle obsahu těchto vyjádření), že u čtyř dříve napadaných článků s autorskou spoluúčastí prof. Radka Zbořila, kterými jsou:

  • Kolařík et al. Water Res. 141, 357-365 (2018),
  • Kralchevska et al. Water Res. 103, 83-91 (2016),
  • Gade et al. ACS Sus. Chem. Eng. 5(4), 3314-3320 (2017),
  • Tuček et al.  ACS Sus. Chem. Eng. 5(4), 3027-3038 (2017),

publikovaných v letech 2016 - 2018, nebyly nalezeny důkazy o manipulaci s podkladovými daty či jakékoliv indicie tzv. vědeckého podvodu („scientific misconduct“).

Univerzita Palackého v Olomouci dále konstatuje, že Etická komise Univerzity Palackého v Olomouci šetřila jednu práci (Heřmánek et al. J. Am. Chem. Soc. 129, 10929-10936 (2007)) s autorskou spoluúčastí prof. Radka Zbořila, u které dospěla k závěru, že došlo k porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů Univerzity Palackého v Olomouci. K usnesení Etické komise Univerzity Palackého v Olomouci se vyjádřil tehdejší rektor UP prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A. Obsah vyjádření bývalého rektora je oběma stranám znám a berou jej na vědomí.

Prof. Radek Zbořil prohlašuje, že:

  • vždy přistupoval k vědecké práci s plným respektem k etickým a publikačním pravidlům;
  • si není vědom toho, že by jakkoli porušil etická a publikační pravidla;
  • považuje za důležité, aby nadále nebyla zneužívána technická pochybení ve vědeckých pracích a tato účelově zaměňována za pochybení etická, a také aby byl vždy identifikován autor pochybení a nebyl zneužíván princip kolektivní viny.

Univerzita Palackého v Olomouci bere na vědomí rozhodnutí redakcí časopisů, které prověřovaly možná pochybení a ve svých závěrech neshledaly porušení integrity vědecké práce ze strany prof. Radka Zbořila.

Prof. Radek Zbořil bere na vědomí, že ve věci šetření článku Heřmánek et al. J. Am. Chem. Soc. 129, 10929-10936 (2007) Univerzita Palackého v Olomouci setrvává na závěrech Etické komise.

Obě strany vyslovují společně politování nad tím, že jednání, které má podle prof. Radka Zbořila souvislost se vznikem vysokoškolského ústavu CATRIN a přechodem některých zaměstnanců na tento vysokoškolský ústav, bylo rozsáhlým způsobem medializováno, nebylo vždy konstruktivně řešeno hned ve svém zárodku a že se tedy nepodařilo dosáhnout odstranění některých jeho následků již dříve.

Univerzita Palackého v Olomouci prohlašuje, že v důsledku mnoha nedorozumění, vyhrocenému období vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN a konečně i v důsledku narušených společenských vztahů mezi některými zaměstnanci univerzity, mohl prof. Radek Zbořil vnímat některá jednání ze strany univerzity (resp. konkrétních zaměstnanců) jako nepřiměřený, či nezákonný zásah do osobnostních práv. V důsledku toho Univerzita Palackého v Olomouci vyjadřuje politování nad tím, že z jednání zaměstnanců univerzity mohl vzniknout subjektivní pocit poškození dobrého jména prof. Radka Zbořila, a to bez ohledu na to, že poškození dobrého jména nebylo před soudem prokazováno a mimosoudním řešením tohoto sporu o něm ani soud nebude rozhodovat.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)